De grootste website voor zelfhulpboeken en -producten         
 
boeken waar je beter van wordt
Download gratis eboeken en
blijf op de hoogte van nieuwe uitgaven en ander nieuws. Klik hier.
  Home | Nieuw| | Video's| | Ontmoet de auteur           
Uitgebreid zoeken
|  


Professioneel omgaan met gedragsproblemen
Praktijkboek voor het primair onderwijs

Auteur: John Jeninga


€ 28,75


(Tijdelijk) niet leverbaar
attendeer een relatie

301 pagina's
ISBN: 9789055743643
Uitvoering: Softcover
Deel dit boek/product via:
 Email  Twitter  Facebook  MySpace  Linkedin

Categorie: ontwikkeling kind >> onderwijs

Samenvatting & achtergrondinformatie

Welke leerkracht heeft er niet mee te maken: leerlingen met gedragsproblemen?
Dergelijke leerlingen maken lesgeven niet tot een gemakkelijke taak.
Dit boek helpt om op professionele wijze om te gaan met gedragsproblemen.
Niet alleen door inzicht te bieden in het ontstaan en voortbestaan van gedragsproblemen, maar ook door de weg te wijzen naar een effectieve oplossing.
Daarbij wordt rekening gehouden met het feit dat er voor gedragsproblemen geen standaardoplossingen bestaan.
Om gedragsproblemen te begrijpen en aan te pakken, zal er steeds weer gekeken moeten worden naar dít unieke kind in déze situatie.
Na een bespreking van middelen tot signalering en diagnose worden handreikingen gegeven voor de planmatige aanpak van gedragsproblemen op basis van enkele verklarende modellen.
Het boek informeert ten slotte uitgebreid over de rol van de ouders en geeft aanwijzingen hoe met hen tot een goed contact te komen.

Inhoudsopgave:

Inleiding

Deel 1: Gedragsproblemen
Over deel 1

1 Een afbakening
1.1 Inleiding
1.2 De indeling van gedragsproblemen
1.3 Gedragsproblemen en de psycho-sociale ontwikkeling
1.4 De beïnvloedbaarheid van gedragsproblemen op school

2 Verschillende benaderingen
2.1 Inleiding
2.2 De psychoanalytische opvatting
2.3 De gedragstheoretische benadering
2.4 De interactionele benadering
2.5 De benadering vanuit risicofactoren
2.6 Gedragsproblemen en leerproblemen
2.7 Hoe vaak komen gedragsproblemen voor?

Deel 2: De planmatige aanpak van gedragsproblemen op school
Over deel 2

3 Planmatig handelen
3.1 Inleiding
3.2 Het model toegepast bij gedragsproblemen
3.3 Signaleren
3.4 Analyse
3.5 Diagnose

4 De planmatige aanpak
4.1 Inleiding
4.2 Benadering vanuit een theoretisch en praktisch kader
4.3 De toegepaste gedragstherapie
4.4 De interactionele benadering
4.5 De cognitieve benadering
4.6 De oplossingsgerichte benadering
4.7 Bereidheid tot veranderen

5 Leerlingbespreking en handelingsplanning
5.1 Inleiding
5.2 Planmatige leerlingbespreking
5.3 Handelingsplannen
5.4 Over groepshandellingsplannen
5.5 Enkele voorbeelden op individueel, groeps- en schoolniveau

Deel 3: De betekenis van ouders bij het aanpakken van gedragsproblemen
Over deel 3

6 Over het gezin
6.1 Inleiding
6.2 Systeembenadering
6.3 Loyaliteit
6.4 Sociale perspectieven
6.5 Regelperspectieven
6.6 Het gezin als systeem

7 Speciale gezinnen
7.1 Inleiding
7.2 Eénoudergezinnen
7.3 Samengestelde gezinnen
7.4 Het kluwen- en los-zand-gezin
7.5 Het gezien met adoptiefkinderen
7.6 Gezinnen met kinderverwaarlozing en/of -mishandeling
7.7 Het gezin met een andere culturele achtergrond

8 Contacten met ouders
8.1 Inleiding
8.2 Vaardigheden in contacten met ouders
8.3 Praktische wenken voor doelmatige gesprekken
8.4 Ten slotte

Deel 4: Gedragsproblemen: twee voorbeelden
Over deel 4

9 Kinderen met agressief gedrag
9.1 Inleiding
9.2 De planmatige begeleiding

10 Kinderen met ADHD
10.1 Inleiding
10.2 Druk gedrag in de klas
10.3 Achtergronden
10.4 De planmatige begeleiding

Geraadpleegde literatuur
Illustratieverantwoording

Bijlagen
1 Observatieformulier voor sociaal angstig gedrag
2 Klavertjevier Vragenlijst Depressie
3 Faalangstsignaleringslijst
4 Verkorte CTRS-lijst
5 Zelfbeeldschaal
6 Kenmerkenlijst van onderpresteerders
7 Overzicht van signalen die op een stoornis uit het autismespectrum kunnen duiden
8 Klassenklimaatschaal
9 Versterkerslijst
10 Stappenplan leerlingbespreking op groeps- en individueel niveau
11 Stappenplan leerlingbespreking op schoolniveau
12 Periode-/weekplanning
13 Dagplanning
14 Handelingsplan
15 Formulier 'Hoe kan het anders?'
16 Vragenlijst omgevingsfactoren concentratie
17 Tijdsteekproef-formulier

Gratis nieuwsbrief
Op de hoogte blijven van alle nieuwe uitgaven?
Wij betalen de verzendkosten
• orders boven € 20,- (incl. BTW)
• uitsluitend in NL
• (zie verder alg.voorw.)
Onze nieuwste uitgaven
Top 20 verkochte boeken
Boeken die je niet leest, helpen niet
•  Opmerkingen/vragen?
   laat het ons weten
•  Een eigen boek schrijven
   •  Media/Pers
•  Laatste & eerdere nieuwsbrieven
•  Partner worden
•  Zakelijk - Boekhandel
•  Alg. Voorwaarden
•  Privacy Policy
•  Disclaimer
•  Contact
•  Missie & Passie
   Powered by MostWorld
Disclaimer

De boeken en producten op Succesboeken.nl worden niet aangeboden voor diagnose, genezing, behandeling, vermindering of het voorkomen van welke ziekte of aandoening dan ook.
Wij bevelen de klanten en lezers ten sterkste aan om ongemakken, aandoeningen en/of ziekten te bespreken met een medisch bekwaam professional.