10 februari 2017 Nieuwsbrief wk1706  

   Beste Lezer,

Auteur, spreekster, coach en zangeres, al deze titels zijn op het lijf geschreven van Irma Lohman, de schrijfster van het zojuist uitgekomen boek The Voice of Leadership, met als ondertitel De Toon­lad­der van het Leven, in vijf stappen naar meer suc­ces, zelfvertrouwen en geluk.
Terwijl je deze nieuwsbrief leest, kun je alvast ge­nie­ten van haar stem als je hier klikt.
Wij krijgen af en toe de rillingen over onze rug en bezwete ogen als we haar haarscherpe, door­drin­gen­de stem horen.
Bijzonder creatief laat Irma haar muzikale talent en kennis en haar schrijfstijl samensmelten om de le­zer meer zelfvertrouwen te geven middels prach­ti­ge woordspelingen.

Een beroemd Amerikaans inspirational speaker zei ooit: “Don’t die with your music still in you.”
En dat is Irma’s missie voor iedere lezer van haar boek: benut al je talenten terwijl je hier rond­loopt, je bent uniek, je bent geen kopie, je kunt meer dan je denkt, je enige belemmering om te bereiken wat je wilt is je eigen voor­stel­lings­ver­mo­gen.
Einstein zei het al: “Logica brengt je van A naar B, maar je voor­stel­lings­ver­mo­gen brengt je overal.”

We citeren Irma, die een aantal bijzonder goede vragen stelt aan de lezer: ‘Dit boek is voor die men­sen die hoger op de Toonladder van het Leven wil­len komen, oftewel, men­sen die hun volle po­ten­tieel willen benutten, ongeacht status, sekse, kleur of leef­tijd.
Loop jij klakkeloos in de maat of zing je jouw le­vens­lied op geheel eigen wijze? Wat is jouw grond­toon? Oftewel: wie ben je echt? Pas als je dat weet
zul je uiteindelijk die mooie hoge tonen kunnen zin­gen, oftewel je volle potentieel kunnen leven. Durf jij boven die Toonladder van het Leven uit te steken of blijf je liever die middenmoot? Steek jij met kop en schouders boven de rest van de noten uit, of stop je liever je kop in het zand en zie je wel waar het leven jou naartoe leidt? Of wellicht lijdt?

Het leven, jouw leven, wil namelijk gespeeld wor­den. Met passie, vol overgave en bezieling! De e­ni­ge die daar gehoor aan kan geven ben jijzelf! Je bent geboren om jezelf en jouw leven een passende en unieke compositie toe te dichten.
Het muziekstuk dat jij ten gehore wilt brengen en wilt uitvoeren ligt in jouw handen. Je bent wat dat betreft de dirigent van je eigen levenslied. Stapje voor stapje en met de juiste ‘toon’ zul je uiteindelijk steeds ‘hoger op die ladder’ komen: De Toonladder van het Leven.’

Dit is een boek om niet één keer, maar diverse ke­ren te lezen. Irma kan zowel met haar pen als met haar stem de mens diep raken. Het is een echte ont­dek­kings­reis, eerst naar jezelf en dan naar wie je wilt worden en wat je wilt bereiken. Er worden haarscherpe vragen gesteld in dat proces, hetgeen de lezer behoorlijk aan het denken zet ... wat ui­ter­aard de bedoeling is.
Wij vinden dit boek een echte aanrader als je ten­min­ste openstaat voor groei, van welke aard dan ook.
Klik hier, en hier voor die geweldige stem.
Wij wensen al onze lezers veel wijsheid, een goede gezondheid, een mooi, zonnig win­ter­week­end en mooie leer- en lees­mo­men­ten toe.

Irma Lohman helpt jou in 5 stappen en met behulp van 10 instrumenten jouw eigen stem (terug) te vinden en jouw volle potentieel (weer) te benutten. Je leest wat het verschil is tussen licht- en don­ker­kie­mers, je komt alles te we­ten over de ideale zaai­grond en je leert wat de goede zaai­tijd­stip­pen zijn. Een wakker-schud-boek op het gebied van persoonlijke ontwikkeling van de mees­ter­au­teur Napoleon Hill. Voor iedereen die mentaal wil groeien. De yogakeuken is een verrassend kookboek voor iedereen die zijn geest in balans wil brengen en zijn lichaam energie wil geven.
Zelfcontrole bij vol­was­se­nen met autisme helpt men­sen met autisme ef­fec­tief om te gaan met boos­heid, onrecht en frus­tra­tie. Het kookboek voor man­nen: Je hoeft heus niet de nieuwe Jamie Oliver te wor­den, maar je kunt pri­ma een basislevel keu­ken­skills onder de knie krijgen. De levendige voorbeelden en de compassievolle stijl maken dit boek zowel ge­schikt voor ouders als di­rec­te naasten van meisjes met ADHD. Mocktails, of alcoholvrije cocktails, om de bobs en de nietdrinkers zoals zwangere vrouwen een ruimer aan­bod te geven, of ge­woon­weg omdat ze lekker zijn.
Zowel binnenlandse als buitenlandse auteurs van uitgeverij Succesboeken.nl, geven regelmatig lezingen.
Er is een button ontmoet de auteur op onze site.
van Gent is ‘een juf met een missie’. Het is haar diepe wens dat elk kind wordt gezien in zijn unieke ei­gen­heid; dat een kind vol vertrouwen kan opgroeien. Aan de hand van her­ken­bare prak­tijk­voor­beel­den be­schrijft Jos Burgers hoe je elke dag weer het ver­schil kunt maken in het contact met de klant. Binnen 1 dag voegen we ze toe op onze site. Mail ons aub met ideeën: info@succesboeken.nl
Instant sabbatical is jouw reisgids en coach tegelijk en helpt je om de rust te nemen en te bedenken hoe je verder wilt groeien. Weet jij precies wat er bin­nen­komt en wat eruit gaat? Waar zitten jouw financiële valkuilen en waar ben je juist heel goed in? De ant­woor­den in dit boek. Chris Baréz-Brown geeft in Wake Up!: Stop met leven op de automatische piloot 52 ideeën om de dagelijkse sleur van het leven te on­der­bre­ken. Ben jij nieuwsgierig naar hoe je denkt, voelt en leert? Dit handzame boek voert je langs de ach­ter­gron­den van het menselijke denken en gedrag.

Met vriendelijke groet,
het team van Succesboeken.nl


 
 

Muziek en ritme vinden hun weg tot in de geheime plaatsen van de ziel.
- Plato
Grieks filosoof 427 v.C. - 347 v.C.