9 februari 2018 Nieuwsbrief wk1806  

   Beste Lezer,

Wat je over orgaandonatie zou moeten weten is de titel van een boek dat wel heel actueel is geworden, nu de afgelopen weken de Eerste Kamer over een wet heeft gediscussieerd die ervoor zorgt, dat Wat je over orgaandonatie zou moeten weten als je niet reageert op twee brieven van de overheid met de vraag of je orgaandonor wilt worden, je automatisch or­gaan­do­nor wordt.
Aanstaande dinsdag is de stemming in de Eerste Kamer. Hopelijk weten de senatoren ge­noeg over orgaandonatie zodat ze in alle wijsheid hun stem kunnen uitbrengen.
Wat vooral opviel in zowel de Eerste Kamer tijdens de twee debatten afgelopen dinsdagen (de Eerste Kamer vergadert alleen op dinsdag) als in de pers, is dat er veel aandacht is voor slechts twee onderwerpen: de ontvanger van organen en het zelfbeschikkingsrecht van de donor.
Een paar cijfers: er wachten per jaar ± 1100 mensen op een orgaan; er overlijden jaarlijks 150 mensen van die wachtlijst, omdat er geen orgaan voor hen beschikbaar is gekomen. Mede om die reden doet de overheid er veel aan om meer donoren te krijgen zodat het getal van 150 wordt teruggedrongen. En 150 doden is 150 te veel. Maar de acties en getallen moeten we wel in perspectief zien.
Moeten er om 150 mensen te redden 9 miljoen anderen hun zelfbeschikkingsrecht kwijtraken? Dat is wat je hoort van mensen die deze nieuwe wet een brug te ver vinden: de overheid mag geen eigenaar worden van de lichamen van 9 miljoen mensen die niets hebben geregistreerd
(om wat voor reden dan ook) en aldus volgens de nieuwe wet dan automatisch ‘geen bezwaar’ hebben tegen het feit dat na hun dood hun organen beschikbaar worden gesteld voor anderen. En hier wordt een onderwerp aangesneden waar maar weinig mensen bij stilstaan. Lees die laatste zin nog eens: “na hun dood hun organen beschikbaar worden gesteld voor anderen.”
Hier wringt de schoen: want aan een dood orgaan heeft een ontvanger niets; er moeten levende organen worden uitgenomen.
Maar leeft de orgaandonor dan nog bij een uitname van zijn organen? Helaas is het antwoord ja. Maar de orgaandonor is toch hersendood? Dat klopt inderdaad; dat hebben artsen protocolair vastgesteld. Volgens de wet wordt men eerst hersendood verklaard en vervolgens spreekt de wet over een ‘stoffelijk overschot’. Maar een hersendode vertoont vele tekens van leven.
Verbaas je over de volgende feiten, samengevat door Ger Lodewick, de expert over het onderwerp orgaandonatie en auteur van het boek Wat je over orgaandonatie zou moeten weten. Klik hier voor de pdf, die je onveranderd mag verspreiden op social media, per mail, etc. etc.
Dat de overheid informatie achterhoudt is sowieso verwerpelijk, maar over een zo belangrijk onderwerp - je lichaam, je organen - zou men wel heel transparant moeten zijn.
Helaas weten nog te weinig mensen wat je in die pdf kan lezen.

Wij wensen al onze lezers - maar vooral dit keer alle senatoren van de Eerste Kamer - veel wijsheid, een mooi, zonnig winter­week­end en mooie leer- en lees­mo­men­ten toe.

Wat je over orgaandonatie zou moeten weten Toen Ger Lodewick met dit boek begon, was zijn drijfveer informatie te verstrekken die voorkomt dat nog meer mensen een besluit nemen op grond van onwaarheid en incorrecte voorlichting, waardoor ze later eventueel met een schuldgevoel door het leven gaan.
Met die kennis is een registratie tot stand gekomen of een besluit genomen. Deze kennis is gebaseerd op het drijfzand van de onjuiste voorlichting door een aantal specialisten op het gebied van orgaantransplantatie en
door de overheid die toe­staat dat iemand dood verklaard wordt, die het niet is.
Ger Lodewick heeft in een jarenlang zoekproces de problematiek van or­gaan­do­na­tie onderzocht vanuit het perspectief van de donor en diens nabestaanden. In dit onderzoek maakt hij onder andere gebruik van in­for­ma­tie van zowel medische deskundigen als specialisten, anesthesisten, cardiologen, chirurgen, etc. en van gesprekken met familieleden van donoren. De resultaten van zijn onderzoek kunnen con­fron­te­rend zijn voor
wie zich niet of nauwelijks in dit thema heeft verdiept en voor nabestaanden van orgaandonoren.

Dit boek, met een openhartig en indringend voorwoord van de bekende cardioloog Pim van Lommel (auteur van bestseller Eindeloos bewustzijn), is niet bedoeld als keuzeadvies, maar als informatiebron.
Kies zelf met gebruikmaking van alle mogelijke informatie die je ter beschikking staat en laat je niet misleiden door goed geoliede marketingcampagnes.
Jij bent de placebo De Voedingswijzer Burn-out De innerlijke arts
Jij bent de placebo com­bi­neert de nieuwste research in neu­ro­we­ten­schap, biologie, psychologie, hypnose, ge­con­di­tio­neerd gedrag en kwan­tum­fy­si­ca. Juglen Zwaan, heeft het meest complete boek over voeding en alles wat daar­mee te maken heeft ge­schre­ven. Deze ‘Voedings-bijbel’ is onmisbaar. Dit boek ondersteunt mensen met een burn-out tijdens het herstelproces en reikt tools aan om een terugval te voorkomen. De auteur brengt in dit boek lichaam en geest weer in evenwicht met zijn ho­lis­ti­sche aanpak en vergroot zo de zelfhelende kracht van het lichaam.
Chinese zelfmassage Deel nooit het verschil Wat als dit waar is? Boek op verzoek
Dit boek is geschikt voor beginners en gevorderden. Met duidelijke illustraties, figuren en tips voor aan­vul­len­de be­han­de­lin­gen en geneeswijzen. Een onontbeerlijk handboek met on­der­han­de­lings­prin­ci­pes uit de opmerkelijke carrière van Chris Voss, onderhandelaar in gijzelings- en ontvoeringszaken. De vaak humoristische replieken van God maken het lezen van dit interview sprankelend origineel. Hij geeft ongezouten Zijn mening. Binnen 1 dag voegen we ze toe op onze site. Mail ons aub met ideeën: info@succesboeken.nl
Vasten Doe en denk als een kat Nu even stil Het hart van Reiki
Anselm Grün brengt je bij je innerlijke bron, waar je in contact komt met je diepste zelf en waar God zich laat ontmoeten. De auteur heeft ongeveer 40 kwaliteiten ontdekt die onlosmakelijk met de kat verbonden, maar die heel goed toe te passen zijn in het dagelijkse leven van de mens. Jan Prins schrijft over nondualiteit, acceptatie, bewustzijn, vrijheid en omgaan met stress, gedachten en emoties. Het Hart van Reiki is het eerste Reiki-boek waarin de kern van de spirituele leer van het Reikisysteem centraal staat. Meditatie is een fundamenteel onderdeel.

Met vriendelijke groet,
het team van Succesboeken.nl


 
 

Je kunt beter 1000 personen informeren
dan 1 persoon bekeren.

- Anoniem