13 april 2018 Nieuwsbrief wk1815  

   Beste Lezer,

Bij de term ‘het genotspunt’ kan je van alles bedenken. Wij doelen hier op de we­ten­schap­pe­lij­ke term die bewerkt voedsel, met de perfecte combinatie van suiker, zout en vet erin betekent, waardoor je zoveel mogelijk van het product eet als je kunt.
En daarna wil je eigenlijk nog meer. Daarom is het onmogelijk om één aardappelchipje te eten. Het product is zo gemaakt dat je een heel zakje wilt. En dan op zoek gaat naar een tweede.

Het genotspunt wordt in je hersenen geregeld.
In je hersenen bevindt zich een gebied, de ap­pe­staat, dat als eetregelcentrum fungeert. Als je grote hoeveelheden koolhydraten tot je neemt, is de kans groot dat je appestaat ontregeld is door de verlokkingen van al dat verslavende eten, en niet meer naar behoren functioneert.
Dat komt doordat voedsel met veel koolhydraten een heel gemene eigenschap heeft: het bezorgt je alleen maar honger. Er zitten vrijwel geen voe­dings­stof­fen in, maar wel heel veel zout en suiker, en dus wil je er steeds meer van.
Denk bijvoorbeeld eens aan je favoriete snacks. Zoet of zout nep-eten, dat ongelooflijk verslavend is en geen vol gevoel geeft. Je lichaam moet de grootste moeite doen om er nog iets bruikbaars uit te halen en denkt dus, ten onrechte, dat het nog meer van deze troep naar binnen moet werken. Dat komt doordat de werking van je appestaat is verstoord.
En dat komt weer doordat de meeste producten waar we het hier over hebben, zijn ontwikkeld en bewerkt met maar één doel voor ogen: zorgen dat je er meer van eet. Ze worden keer op keer getest en verfijnd, totdat ze even verslavend als slecht voor je zijn.
En als dat punt is bereikt, spreken ze in de we­ten­schap en voedingsindustrie over ‘het ge­nots­punt’.

Deze prachtige uitleg komt van de Zuid-Afri­kaan­se professor Tim Noakes, die een boek schreef over
Koolhydraatarm, suikervrij, vetrijk het koolhydraatarm, suikervrij en vetrijk voe­dings­pa­troon.
Het is zo’n goed onderbouwd boek, dat toen het een paar jaar geleden uitkwam in Zuid-Afrika er binnen 6 maanden 160.000 exemplaren werden ver­kocht. De ene goede re­cen­sie volgde na de andere; mensen die de adviezen van professor Noakes opvolgden, vielen zienderogen af, kwalen verdwenen als sneeuw voor de zon, medicijnen werden afgebouwd en vele andere ge­zond­heids­voor­de­len kwamen boven drijven.
Het is inderdaad een geweldig boek met veel ach­ter­grond­in­for­ma­tie en heerlijke, gezonde recepten.

Dikke blunder
Vorige week schreven wij een stukje over hoe belangrijk de lever en de galblaas wel niet zijn. De lever ontgift en moet dus optimaal zijn functie kunnen uitoefenen. Wij schreven daarna dat het­zelf­de geldt voor de galblaas die de gal produceert ...
En dat is dus een grote, dikke blunder van ons: de lever is ons grootste ontgiftingsorgaan, maar produceert tevens een tot anderhalve liter gal per dag en de galblaas mag het opslaan: daarom is het zo belangrijk dat de galwegen niet zijn dichtgeslibd. Het staat nota bene op pagina 2 van het boek van Andreas Moritz: klik hier voor de eerste 45 pa­gi­na’s.
Terecht werden we hierop gewezen door een aantal oplettende lezers. Dank hiervoor en onze excuses voor de gemaakte ‘slip of the pen’.

Wij wensen al onze lezers veel wijsheid, een mooi lenteweekend en mooie leer- en leesmomenten toe. (Je kan weer veel vitamine D opdoen in het zonnige weekend en voor het geval dat je in slaap valt: smeer je in met kokosvet!)

Koolhydraatarm, suikervrij, vetrijk
In ‘De Real Meal Revolutie’ leggen een professor -Noakes-, een chef-kok en een voedingsdeskundige uit hoe we weer kunnen gaan eten wat goed voor ons is: vetrijk, koolhydraatarm en suikervrij.
Geen voorverpakte troep, maar veel groenten, vlees, vis, kaas, noten en vet. Want vet is lekker en geeft lang­du­rig energie. Kool­hy­dra­ten ver­za­di­gen je hon­ger­ge­voel niet - ze sti­mu­le­ren het juist. Bo­ven­dien, zo laat pro­fes­sor Noakes zien, leiden ze tot de aanmaak van in­su­li­ne. Dat is dé ver­oor­za­ker van o.a. o­be­si­tas en dia­be­tes.
De wonderbaarlijke lever- en galblaasreiniging
Dit boek biedt een grondig begrip van de lever en haar complexe functies, van wat galstenen in de lever en galblaas ver­oor­zaakt, en van het waarom deze stenen ver­ant­woor­de­lijk gehouden kunnen wor­den voor de meest voor­ko­men­de ziekten die in de hui­di­ge wereld zo veel aan­we­zig zijn.
Dit boek biedt de lezer de benodigde kennis om deze stenen te herkennen en het geeft de benodigde doe-het-zelfinstructies om ze pijn­loos in de vertrouwde thuis­om­ge­ving te ver­wij­de­ren.
Dingen gedaan krijgen Jij bent de placebo Geld en gedrag Hoge bloeddruk natuurlijk behandelen
Een onmisbaar boek voor ouders, leraren, jour­na­lis­ten, politici, managers en andere mensen die zo ef­fi­ciënt mo­ge­lijk hun invloed willen uitoefenen. Jij bent de placebo com­bi­neert de nieuwste research in neu­ro­we­ten­schap, bio­lo­gie, psychologie, hypnose, ge­con­di­tio­neerd gedrag en kwan­tum­fy­si­ca. Met veel anekdotes, humor en scherpe adviezen on­der­zoe­ken ze herkenbare fi­nan­ciële situaties en laten ze zien welke denkfouten we daarbij vaak maken. Alle in dit boek beschreven natuurlijke middelen, ge­nees­krach­ti­ge planten, al­ter­na­tie­ve therapieën en voe­dings­tips hebben hun werk­zaam­heid in de praktijk bewezen.
De verborgen school Winnen is geen Toeval De laatste stap naar bewustzijn Boek op verzoek
Lees dit boek en maak kennis met opmerkelijke figuren, leer over jezelf, de dood, de werkelijkheid en de kracht van humor en verandering. Met nieuwe psychologische inzichten en eenvoudige oefeningen vergroot je jouw sportieve prestaties en verleg je de grenzen van je lichamelijke mo­ge­lijk­he­den. Dit boek gaat o.a. diep in op recente herontdekte ge­schrif­ten uit het oude India en de allerlaatste ont­wik­ke­lin­gen in de kwan­tum­na­tuur­kunde. Binnen 1 dag voegen we ze toe op onze site. Mail ons aub met ideeën:
info@succesboeken.nl
De spirituele dimensie van de ziekte van Lyme 366 dagen digiminderen Opgeruimd! De manga Boek van het Scheppen
Willem Jacobs kijkt kritisch naar de huidige be­han­de­ling, zowel regulier als al­ter­na­tief. Ook stelt hij vra­gen die medisch niet erg gangbaar zijn. In 366 dagen digiminderen deelt de auteur zijn er­va­rin­gen met de lezer en geeft handige tips hoe je zelf je on- en offline leven kunt bepalen. Maak kennis met Chiaki, een jonge vrouw uit Tokyo die worstelt met een o­ver­vol appartement, rom­me­li­ge relaties en een gebrek aan richting in haar leven. Dit boek gaat diep in op het fenomeen scheppen, zowel in het groot, de Schepping, als in ons dagelijks leven. Het is zowel praktisch als poëtisch.

Met vriendelijke groet,
het team van Succesboeken.nl


 
 

Wat vandaag waar is, is morgen minder waar
en overmorgen wellicht achterhaald.

- anoniem