18 mei 2018 Nieuwsbrief wk1820  

   Beste Lezer,

Zou er een correlatie zijn tussen de vele che­mi­sche producten die we eten en inademen en de ziek­te­ex­plo­sie die de wereld teistert?
Op een van de grootste mediawebsites van ons land werd een factcheck gedaan naar de vraag: Kan zonnebrandcrème kanker veroorzaken?
Het bleek onwaar te zijn en zowel het KWF als een aangehaalde dermatoloog bleken achter het verhaal te staan en adviseerden om ons diverse keren per dag flink in te smeren.
De kern van het betoog was dat de chemische stoffen die in de meeste zonnebrandcrèmes zit­ten in 2001(!) door de Europese Commissie en later door nog een aantal andere Europese in­sti­tu­ten waren goedgekeurd.
De vraag is of ‘Brussel’ met de duizenden lob­by­is­ten uit het bedrijfsleven wel de juiste plaats is om ons eten en cosmetische producten goed te keu­ren. Politici zijn ook maar mensen die beïn­vloed­baar zijn en hoe vaak komt naderhand niet uit dat wetenschappers beïnvloed zijn door het bedrijfsleven?

Gezond verstand
Als je er goed over nadenkt - wat de meeste men­sen uit gemak niet doen - en het gezonde verstand gebruikt, kan het toch nooit goed zijn om het grootste orgaan dat we hebben, de huid, vol te smeren met chemicaliën om hem te be­scher­men tegen de enige bron die ons en onze planeet al miljoenen jaren in leven houdt?
Een andere gezonde gedachte: hoe komt het dat huidkanker de laatste decennia uitsluitend stij­gen­de is (zo ook de omzet van zon­ne­brand­crè­mes)?
Zou er een correlatie tussen de twee zijn? Het is kwalijk dat er - aangetoond - kankerverwekkende stoffen in zonnebrandcrèmes zitten en een KWF adviseert om vooral te blijven smeren om huid­kan­ker te voorkomen ... waar is hun gezonde verstand gebleven?
Hoe zouden de mensen - vooral in tropische ge­bie­den - zich 100 jaar en verder terug hebben beschermd? Er was toen nog geen chemische zonnebrandcrème en begin 1900 was het kan­ker­per­cen­ta­ge rond de 1% (lees de artikelen en boeken over o.a. dr. Otto Warburg).
Iemand die totaal geen affiniteit had met kanker, maar in de dertiger jaren onderzoek deed naar gezondheid was tandarts en kaakchirurg Weston Price. Hij reisde de gehele wereld af en kwam o.a. op de vele eilanden in de Grote Oceaan (de zgn Polynesische driehoek) het volgende tegen: de bevolking was nauwelijks gekleed (zeker geen
synthetische stoffen, want die hadden de eilanden (nog) niet bereikt) en ze beschermde zich - en vooral hun kin­de­ren - met een olie die ze van kokosnoten had­den gemaakt.
(Wellicht is dat anno 2018 nog steeds een goede optie?)

Toen hij later voor vervolgonderzoeken diverse eilanden weer bezocht, kwam dr. Price erachter dat er op de plaatsen waar hij eerder was ge­weest, handelsreizigers waren geweest die al­ler­lei ‘moderne’ waren hadden meegenomen. Vanaf dat moment constateerde hij tandbederf en an­de­re ziekten. Hij heeft zijn bevindingen en reis­ver­sla­gen vastgelegd in zijn boek: Voeding en fysieke degeneratie.
Een bijzondere wetenswaardigheid van de reizen van Weston Price: de bevolkingsgroepen die hij bezocht hadden nog nooit van een tandenborstel gehoord. Ze hadden perfect gezonde gebitten. Zo­dra ze hun tanden gingen poetsen (niet geïn­spi­reerd door Price, maar door handelsreizigers) met tandpasta waar chemische stoffen in waren verwerkt, constateerde hij allerlei vormen van achteruitgang.

Tot slot: we zouden ons eens moeten afvragen en met name de eerder genoemde KWF of het wel allemaal klopt wat ons wordt voorgehouden. Er worden miljarden in de ‘bestrijding’ van o.a. kanker gestopt, vele argeloze vrijwilligers halen geld op (hun intentie is goed), anderen fietsen geld bij elkaar en ieder jaar sterven er wereldwijd meer mensen aan kanker ... al decennia lang.
Waar zijn we mee bezig? In ieder geval niet met ons gezonde verstand!

Nog steeds tekenen voor een referendum
Er zijn vele redenen waarom je dit or­gaan­do­na­tie­re­fe­ren­dum zou ‘moeten’ tekenen, o.a. om wel­licht de referenda te behouden, of als je vindt dat hersendood geen dood is, of omdat je vindt dat de overheid geen eigenaar van je lichaam mag zijn, of ... vul maar in. Teken hier aub. Er moeten zo snel mogelijk 300.000 handtekeningen komen.
Schrik niet als je aan het eind van de hand­te­ke­ning­pro­ce­du­re een scherm ziet met: or­gaan­do­na­tie kan levens redden ... De organisator heeft een andere reden om dit te organiseren dan wij.

Wij wensen al onze lezers veel wijsheid, een mooi voorjaarsweekend, alle gezondheid en mooie leer- en leesmomenten toe.

Kokosnoot geneest Een fantastisch boek - eigenlijk het beste boek dat dr. Fife heeft ge­schre­ven van al zijn kokosnoot-boeken. De reden daarvan is dat dit een van de wei­ni­ge boeken is waarin hij zoveel voorbeelden geeft van de geneeskrachtige werking van kokosolie m.b.t. allerlei aan­doe­nin­gen en ziekten.
Kokosolie is al honderden jaren het meest gezonde vet dat onze hersenen en ons lichaam nodig heeft. Een echte aanrader om meer dan 1 keer te lezen.
Het Hashimoto protocol In dit boek vind je o.a.:
Een uitgebreid protocol, waarmee je je schildklier zelf enorm kunt ver­be­te­ren.
Informatie over de verschillende soorten schildkliermedicijnen. Hoe kies je de juiste?
Een duidelijk actieplan om met succes een infectie en de oorzaak ervan vast te stellen en te verwijderen.
Een aanpak die niet berust op farmaceutische middelen, maar een oplossing die is opgebouwd rond behandelingen uit de natuurgeneeskunde.
Het goede voorbeeld Think & Grow Rich Aktieboek Het geheim van de Multi Faced Leider Keerpunten in bewustwording
Een kind kijkt naar hoe grote mensen met anderen omgaan. Een volwassene geeft ze een voorbeeld van hoe het leven geleefd kan worden. De originele editie van Na­po­leon Hills klassieke Think & Grow Rich, plus een ac­tie­hand­lei­ding waarin je wordt uitgelegd hoe je de adviezen direct kunt toe­pas­sen. Je ontdekt met tientallen praktijkvoorbeelden, oefeningen en praktische tips wat de psychologie is achter jouw leiderschap en welk type leider jij bent of wilt worden. De dood van mijn dochter heeft me spiritueel doen ontwaken en is een keerpunt in mijn leven geworden. Een keerpunt in bewustwording.
De missie van Michael Gnosis, geloof en logica Ik ken iemand die… Boek op verzoek
In twaalf voordrachten belicht Steiner vele aspecten van het Michaël-wezen en wat zijn missie voor ons moderne mensen betekent. In dit inmiddels klassieke werk komen o.a. aan de orde: de relatie tussen logica en mysterie, de ontmaskering van re­la­ti­vis­ti­sche zienswijzen en dergelijke. In dit boek beschrijven de auteurs hun leven als jonge ouders: over het nut van een bevallingsliedje, snot in het haar en kotsende kinderen in de auto. Binnen 1 dag voegen we ze toe op onze site. Mail ons aub met ideeën:
info@succesboeken.nl
Hoera...een depressie! Verbolgen verbonden Waarom ik altijd gelijk heb Het leven loopt op wieltjes
De schrijver vertelt zonder schaamte over zijn 5 jaar durende gevecht met zijn depressie: wat hij voelde en dacht wat uiteindelijk zijn oplossingen waren. Wat staat onze kinderen in hemelsnaam te wachten? Leven in complexe tijden hoeft helemaal niet negatief te zijn, in­te­gen­deel zelfs. Mensen zijn vaak geneigd halsstarrig vast te houden aan hun eigen ideeën. Hoe goed de aangeleverde tegenargumenten ook zijn, ze weten van geen wijken. Na een turnongeval komt de zeventienjarige Annemie in een rolstoel terecht. De diagnose is hard: een verlamming vanaf de nek en geen zelfstandige ademhaling.

Met vriendelijke groet,
het team van Succesboeken.nl


 
 

Men moet eten om te leven, niet leven om te eten.
- Socrates
Grieks filosoof 384 v.C. - 322 v.C.