25 mei 2018 Nieuwsbrief wk1821  

   Beste Lezer,

“Het is mijn grote wens dat andere families niet de verliezen hoeven te lijden die mijn familie heeft geleden. Dat is de reden waarom ik dit boek De waarheid over kanker schreef”, zegt Ty Bollinger, de au­teur van het zojuist ver­sche­nen boek De waarheid over kanker.
Bollinger had een topbaan als registeraccountant toen bin­nen een relatief korte tijd vele familieleden om hem heen weg vielen door kanker. Hij besloot een diepgaand on­der­zoek te doen naar dit bizarre fenomeen. Inmiddels heeft hij wereldwijd miljoenen mensen van informatie voor­zien, geholpen, hoop gebracht en heeft hij allang geen tijd meer voor zijn originele beroep: zijn missie is mensen te laten weten dat er meer behandelwijzen zijn dan chemo, operatie en be­stra­ling.
Bollinger beschrijft o.a. in het boek dat 99 van de 100 behandelwijzen een eeuw geleden de stan­daard waren en nu alternatief worden genoemd.
Hij beschrijft in het 1e deel de geschiedenis van de geneeskunde en stelt de vraag: “Hoe en waar­om is de geneeskunde zo drastisch overgestapt van het gebruik van planten en kruiden om het lichaam te helpen zichzelf te genezen, naar het zich alleen op de symptomen van ziekte richten met gebruikmaking van synthetische, op pe­tro­le­um gebaseerde chemische verbindingen, oftewel farmaceutische geneesmiddelen?”
Het antwoord begon in 1910 waar het be­drijfs­le­ven en de politiek het medische onderwijs dras­tisch veranderden en overnamen. Het leest bijna als een spannend jongensboek hoe Bollinger de geschiedenis beschrijft, verwoord in de eerste 2 hoofdstukken, die online gratis te lezen zijn.

Geen blad voor de mond
Bollinger neemt geen blad voor de mond en laat ons het volgende lezen:
“Bedenk eens even welke dingen, waarvan je als kind leerde dat ze een feit waren, sindsdien onjuist zijn gebleken. Afhankelijk van je leeftijd herinner je je misschien nog dat ‘vier van de vijf artsen’ de voorkeur gaven aan Camel-sigaretten. Of dat margarine een gezondere vetkeuze was dan natuurlijke boter. Of dat het eten van vetten je dik zou maken. Dit zijn slechts een paar voorbeelden van enkele van de meest succesvolle leugens die ooit als evangelische waarheden onder de bevolking werden verspreid. Maar er zijn nog een heleboel andere verzinsels die nog steeds ter discussie staan, waaronder:
• Vaccinatie is de enige manier om een sterke weerstand op te bouwen tegen infectieziekten.
• Koorts is slecht en moet met behulp van a­ce­ta­mi­no­phen (paracetamol) worden onderdrukt.
• Het dagelijks innemen van een aspirientje kan een hartaanval helpen voorkomen.
• Gefluorideerd water drinken helpt tandbederf voor­ko­men.
• Chronische pijn is een normaal onderdeel van het verouderingsproces.
• Goedgekeurde farmaceutische middelen zijn de enige manier waarop ziekte kan worden ge­ne­zen.
• Chemotherapie, bestraling en chirurgie zijn de e­ni­ge effectieve methoden om kanker te be­han­de­len.”

Het boek is ingedeeld in 3 delen. In het 2e deel geeft Bollinger de informatie over diagnose, op­spo­ring en oorzaken van kanker, terwijl het 3e deel diep ingaat op specifieke kan­ker­be­han­de­lings­pro­to­col­len die hebben bewezen effectief te zijn; elk hoofdstuk in deel 3 eindigt met een lijst van praktische tips onder de noemer ‘Wat je moet weten’.

Een topboek
Het is een topboek: het geeft je inzicht dat je niet alleen afhankelijk bent van wat een arts geleerd heeft; het geeft je ruim 20 jaar kennis van een man die uit frustratie het risico heeft genomen zijn zekere bestaan als accountant op te geven en diepgaand onderzoek te doen waar de meeste mensen geen tijd en geld voor hebben; maar bovenal geeft het hoop aan alle kan­ker­pa­tiën­ten en hun familie.

Nog steeds tekenen voor een referendum
Er zijn vele redenen waarom je dit or­gaan­do­na­tie­re­fe­ren­dum zou ‘moeten’ tekenen, o.a. om wellicht de referenda te behouden, of als je vindt dat hersendood geen dood is, of omdat je vindt dat de overheid geen eigenaar van je lichaam mag zijn, of ... vul maar in. Teken hier aub. Er moeten zo snel mogelijk 300.000 handtekeningen komen. Schrik niet als je aan het eind van de handtekeningprocedure een scherm ziet met: orgaandonatie kan levens redden ... De organisator heeft een andere reden om dit te organiseren dan wij.

Nieuwe privacywet (AVG)
Vandaag gaat de nieuwe privacywet (AVG) van kracht. Ook wij moeten ons daaraan houden. Deze nieuwsbrief zit in uw digitale brievenbus omdat wij in de afgelopen jaren op de één of andere manier met u in contact zijn gekomen of omdat u zich heeft geabonneerd op deze gratis nieuwsbrief. Als u op de hoogte wilt blijven van nieuwe uitgaven e.d. hoeft u niets te doen. Uw gegevens zullen we alleen voor dit doeleinde blijven gebruiken.

Wij wensen al onze lezers veel wijsheid, een mooi voorjaarsweekend, alle gezondheid en mooie leer- en leesmomenten toe.

De waarheid over kanker Een indringend boek over de geschiedenis van de me­di­sche industrie en he­den­daag­se behandelwijzen van o.a. kanker, maar ook andere ziekten; hoe het zo ver heeft kunnen komen dat we een ‘pillen-maat­schap­pij’ zijn geworden, wat de oor­zaak van kanker is en hoe je het kan voor­ko­men en/of genezen.
De auteur, Ty Bollinger, mag zich na ruim 20 jaar een ge­kwa­li­fi­ceerd expert noemen.
Hij heeft 100-den boeken gelezen, 100-den artsen geïnterviewd, een do­cu­men­tai­re gemaakt - waar­van vele delen op YouTube te vin­den zijn - en heeft
maar 1 missie: mensen te laten weten dat er meer be­han­del­wij­zen zijn dan chemo, operatie en be­stra­ling.
Afgezien van het feit dat het gehele boek zeer in­for­ma­tief is, springt het hoofd­stuk over de oorzaak van kanker er wel uit. Volgens Bollinger worden we al vele decennia mis­leid over de oorzaak van kanker: een genetische bepaling, alhoewel we de laatste tijd van steeds meer artsen horen dat het mogelijk ook door onze verarmde voeding (lees vulling) kan komen of liever gezegd door de che­mi­sche stoffen in
onze voeding (en in onze omgeving). In 1926 heeft een Duitse arts en onderzoeker Otto Warburg al ontdekt dat kanker een zuurstoftekort is op cellulair niveau, hetgeen op zijn beurt weer een oorzaak heeft van verkeerde vetten tot ons nemen.
Het belangrijkste van dit boek zijn de vele pagina’s die beschrijven wat mogelijke oplossingen zijn om het lichaam weer te helen (er is niet één oplossing, omdat we allemaal verschillend zijn).
Een topboek en echte aanrader!
Het Hashimoto protocol Think & Grow Rich Aktieboek Zeegroenten De kracht van het moment
Een aanpak die niet berust op farmaceutische middelen, maar een oplossing die is op­ge­bouwd rond be­han­de­lin­gen uit de na­tuur­ge­nees­kun­de. De originele editie van Na­po­leon Hills klassieke Think & Grow Rich, plus een ac­tie­hand­lei­ding waarin je wordt uitgelegd hoe je de adviezen direct kunt toe­pas­sen. In dit boek deelt Sea­weed­chef Donald Deschagt originele, haalbare re­cep­ten met zeewier of zee­groen­ten als hoofd­in­gre­diënt of smaakmaker met ons. Waarom onthouden we de beste of slechtste mo­men­ten van een ervaring, even­als het laatste mo­ment, en vergeten we de rest? Creëer de mooiste gedachten.
Het slimmedarmendieet Minder stress met stressologie Kennismaken met Tantra Boek op verzoek
‘In dit boek laat ik je zien hoe je darmen je maken tot wie je bent en wat je daar­aan kunt doen.’
– Dr. Michael Mosley
Wat is stress nu precies, wat doet het met je, hoe kun je het meten en natuurlijk vooral: wat kun je ertegen doen? Met haar boek wil Tineke Rood je helpen om ook de scheppingskracht van je eigen seksualiteit te ontdekken en meer te gaan genieten. Binnen 1 dag voegen we ze toe op onze site. Mail ons aub met ideeën:
info@succesboeken.nl
Het kind in je een thuis geven Stress - de psychologie van het omgaan met druk Etiketjes Yoga-energizers voor kinderen
Dit boek leert ons eerst om een liefdevol contact te maken met ons gekwetste schaduwkind. En dat zorgt voor een heel nieuwe kijk op het leven. Identificeer de oorzaken van stress in je leven en leer onbedoelde en on­ge­wen­ste ge­dach­ten­pa­tro­nen om te zetten naar krach­ti­ge psychologische op­los­sin­gen. Heel veel kinderen hebben tegenwoordig een ‘etiketje’. Een label dat vertelt wat ze kunnen of net niet kunnen. In een paar minuten leren kinderen (en hun be­ge­lei­ders) om zich volledig te energizen om de dag weer vol goede, vrolijke en ontspannen energie voort te zetten.

Met vriendelijke groet,
het team van Succesboeken.nl


 
 

Op twee dingen moet men zich bij ziektes toeleggen:
baat te brengen of dan tenminste niet te schaden.

- Hippocrates
Grieks arts (grondlegger van de geneeskunde) 460 v.C. - 377 v.C.