29 juni 2018 Nieuwsbrief wk1826  

   Beste Lezer,

Het is onvoorstelbaar wat een megaschade er is aangericht door een verkeerd voedingsadvies dat begon in de jaren 50 van de vorige eeuw. Als de wetenschapper Ancel Keys toen had geweten wat een megaschade hij 70 jaar later zou hebben aangericht, had hij zijn studies beter ge­ïn­ter­pre­teerd waardoor er andere adviezen waren gegeven.
Dr. Mercola beschrijft in zijn boek Vet als brand­stof o.a. wat de hedendaagse gevolgen zijn van de toenmalige adviezen. Vet als brandstof
Overigens is Mercola niet de enige die hierover schrijft in zijn meest recente boek Vet als brand­stof. Steeds meer wetenschappers en artsen komen tot de conclusie dat de ommekeer qua voe­dings­ad­vie­zen sinds de jaren 50 niet de juiste was: we zijn nog nooit zo ziek geweest als nu en van vele ziekten wordt nu gesproken van een ware epidemie die niet meer te stoppen is ... tenzij je radicaal van voe­dings­pa­troon verandert.
De basisgedachte van Keys was dat met name dierlijk (vet) vlees en andere verzadigde vetten hart­aan­doe­nin­gen ver­oor­zaak­ten. Tot op de dag van vandaag is dat nog steeds niet we­ten­schap­pe­lijk aangetoond, maar we zijn toen wel van voedingspatroon veranderd, echter het aantal hartaandoeningen nam niet af, integendeel, ze namen toe plus nog een heleboel andere aan­doe­nin­gen.
Vooral dankzij Keys begonnen de medische ge­meen­schap, overheden en de media mensen te adviseren om geen boter, reuzel en bacon meer te eten, terwijl men dat al eeuwenlang deed, en dat te vervangen door brood, pasta, margarine, vetarme zuivelproducten en plantaardige olie.
De resultaten zie je om je heen.

Dr. Mercola beschrijft in het boek o.a. een aantal aandoeningen die veroorzaakt worden door de verkeerde vet- en te hoge koolhydraatinname.
Al zijn bevindingen worden ondersteund door vele wetenschappelijke onderzoeken die de af­ge­lo­pen jaren zijn gedaan op dit gebied, waar de meeste mensen niets van hebben gelezen in de media.
Het is ook bijzonder lastig om als overheid, arts, wetenschapper, e.d. te zeggen: “We zaten er de
afgelopen 50 jaar behoorlijk naast. Sorry, maar gaat u weer eten zoals uw (over)grootouders dat deden.”

Om een paar overbekende aandoeningen te noe­men die volgens dr. Mercola en onderzoeken zijn veroorzaakt door een verkeerd voe­dings­pa­troon en die met de juiste vetinname en de juiste voeding mogelijk nog zijn te keren:
Acne, veroorzaakt door een eetpatroon dat veel suikers en geraffineerde koolhydraten bevat.
De ziekte van Alzheimer; steeds meer onderzoek wijst uit dat ons moderne voedingspatroon een belangrijke rol speelt bij de explosieve toename van het aantal alzheimerpatiënten. Bewerkte voedingsmiddelen bevatten vrijwel geen gezonde vetten, terwijl ze vol zitten met geraffineerde suikers: een fatale combinatie.
Epilepsie; hiervan weet men al tientallen jaren dat dit ontstaat door een gebrek aan de juiste vetten en genezen kan worden door inname van de goede vetten.
Overigens zijn de meeste aandoeningen ge­breks­ziek­ten: dat was eeuwen geleden al met scheurbuik en is nog steeds het geval. Mensen hebben geen gebrek aan medicijnen, maar een gebrek aan goede vetten en voeding.

De ruimte in deze nieuwsbrief laat niet toe om iedere aandoening te bespreken die dr. Mercola uitgebreid bespreekt in zijn boek. Om nog een paar klachten te noemen die met de juiste vetinname te keren zijn: fibromyalgie, brandend maagzuur, het prikkelbaredarmsyndroom, mi­grai­ne, multiple sclerose, leververvetting en zelfs obesitas kan worden gekeerd met de juiste vetten. Je wordt niet vet van vet!
Conclusie: een fantastisch boek met waanzinnige kennis over gezondheid, maar vooral hoe te helen.

Een aantal lezers stond versteld over de publicaties op de Engelstalige website Pubmed over het fenomeen geozoneerde olijfolie. Vele lezers zijn dan ook blij dat we een product dat meer dan 100 jaar geleden is uitgevonden weer beschikbaar stellen.

Wij wensen al onze lezers veel wijsheid, een mooi zomers weekend, alle gezondheid en mooie leer- en leesmomenten toe.

Vet als brandstof Een 416 pagina’s tellend boek met de meest re­cen­te informatie van de be­roem­de dokter Joseph Mercola. Hij beschrijft op heldere wijze waarom het zo nood­za­ke­lijk is om de juiste vetten te gebruiken en als je dat niet doet, waarom ziekte dan toe­slaat. Een citaat:
“Het is tijd om de de­mo­ni­se­ring van gezonde vetten teniet te doen en een einde te maken aan onze af­han­ke­lijk­heid van ge­raf­fi­neer­de en bewerkte kool­hy­dra­ten als hoofd­be­stand­deel van ons voe­dings­patroon.
Dit voedingspatroon heeft ervoor gezorgd dat veel mensen het vermogen zijn kwijtgeraakt om vet als voornaamste brandstof te gebruiken.
Je lichaam opnieuw leren hoe het vet als voor­naam­ste brandstof kan ge­brui­ken, is een van de be­lang­rijk­ste en meest fun­da­men­te­le methoden die je kunt gebruiken om af te vallen, ontstekingen te verlichten, vervelende symptomen te verlichten en chronische ziekten te voorkomen.
Ik raad je ten zeerste aan
om aardig voor je lichaam te zijn en het de brandstof te laten gebruiken die het nodig heeft voor een be­te­re gezondheid. Als je vol­hardt, word je beloond en zul je aan­ge­naam verrast zijn doordat je veel minder last krijgt van hevige trek en doordat je e­ner­gie­ni­veau verbetert.”
Einde citaat.
Dit boek is weer een fan­tas­tisch voorbeeld van hoe je 30-40 jaar ervaring en kennis in een paar da­gen tot je kan nemen en het direct kan toepassen om je gezondheid een boost te geven.
Kookboek voor de onstuimige moestuinier De waarheid over kanker Het Hashimoto protocol Veggie & Vegan - Koken met lupine
Hoe zorg je ervoor dat een week lang dezelfde groente niet gaat vervelen? Dit boek geeft voor elke groente genoeg afwisselende recepten. Dit boek beschrijft de ge­schie­de­nis van het ont­staan van de huidige kan­ker­be­han­del­wij­zen, waar­om ze helaas niet goed werken en wat wel werkt. Een aanpak die niet be­rust op farmaceutische mid­de­len, maar een op­los­sing die is op­ge­bouwd rond be­han­de­lin­gen uit de na­tuur­ge­nees­kun­de. Met deze hoogwaardige eiwitbron en duurzame vleesvervanger geef je je dagelijkse kost een gezonde kick en je lichaam meer glans.
Per Ankh Over hoop Paul, ons hoogbegaafde wonderkind Boek op verzoek
Dit boek kan je dichter bij het antwoord brengen op de vraag: Wat is nu eigenlijk de essentie van het leven? Dit boek wil een in­spi­ra­tie­bron vormen voor ieder die behoefte heeft aan een verdiepend ander verhaal voor haar of zijn leven en samenleven. Het boek is in eerste in­stan­tie geschreven voor kinderen en hun ouders en begeleiders, maar het is leerzaam voor eenieder die met hoogbegaafdheid te maken heeft. Binnen 1 dag voegen we ze toe op onze site. Mail ons aub met ideeën:
info@succesboeken.nl
Soul Retrieval Waag de sprong Hartvaardigheden Absurde overvloed
De auteur: “Mijn doel met dit boek is om een nieuwe ma­nier van denken te bieden over de oorzaak van ziekte, een die al duizenden jaren wordt erkend.” Veel mensen hebben dromen of ambities die ze niet realiseren, omdat ze tegen belemmeringen aanlopen. Hartvaardigheden zijn de vaardigheden die je helpen om minder vanuit angst, aanpassing en controle te leven, en meer vanuit liefde, vertrouwen en verbinding. Er is veel plezier te beleven aan absurditeit, als je maar de tijd neemt er goed naar te kijken en erover na te denken.

Met vriendelijke groet,
het team van Succesboeken.nl


 
 

Niet de arts maar het lichaam geneest de ziekte.
- Hippocrates
Grieks arts (grondlegger van de geneeskunde) 460 v.C. - 377 v.C.