13 juli 2018 Nieuwsbrief wk1828  

   Beste Lezer,

Je hoort het vaak genoeg, de gekscherende op­mer­kin­gen als pijn is fijn, jeuk is leuk en bloed is goed. Het creëert vaak een glimlach (als een boer die kiespijn heeft) bij mensen, maar als je écht de hele dag pijn hebt - in welke vorm dan ook - is pijn niet echt fijn.
Onze aandacht viel op een zojuist in het Ne­der­lands verschenen boek met de titel De Melt methode van de Amerikaanse pedagoog en ma­nueel­the­ra­peut Sue Hitzmann.
We citeren hier de vertaler: “Sue’s boek gaat over een andere oorzaak van je klachten, namelijk een die zich bevindt in het grootste orgaan van ons lichaam. Bij het grote publiek is het nog on­be­kend.
Dat orgaan heet de fascia, ofwel het bind­weef­sel­sys­teem. Zoals het woord al zegt, verbindt het weefsel van dit systeem alles in het lichaam. Het loopt dan ook zonder overgang van direct onder de huid tot op het bot.
In dat systeem liggen alle organen ingebed, maar ook de bloedvaten, spieren, zenuwen en lymf­va­ten.
De oorzaak van je pijn en andere klachten zijn de onvermijdelijke herhalingen in je dagelijks leven, of je nu voetballer bent, op kantoor zit of ander werk doet. Al die herhaalde houdingen en be­we­gin­gen zorgen namelijk voor een ophoping van vast­ge­zet­te spanning en ze dehydreren ons bind­weef­sel. Daarmee verliest het zijn on­der­steu­nen­de en veerkrachtige kwaliteiten. Het gevolg is dat je steeds minder veerkrachtig loopt, in elkaar zakt en last krijgt van pijnen en pijntjes die steeds langer gaan duren en erger worden.
Je lichaam verliest bovendien zijn neurologische en metabole efficiency, waardoor je je steeds ver­moei­der en humeuriger voelt en de ver­ou­de­rings­pro­ces­sen in je lijf steeds sneller gaan.”
Bijzonder aan deze methode is dat er ook wetenschappelijke testen zijn gedaan met con­tro­le­groe­pen met verbluffende resultaten.
De auteur zegt het zo: “Ik ben zo opgetogen dat er nu wetenschappelijke ondersteuning is voor de resultaten die ik nu al meer dan tien jaar in mijn praktijk bereik. MELT is een bewezen methode voor zelfhulp voor mensen met chronische pijn, zo­dat ze zich beter kunnen voelen zonder me­di­ca­tie of chirurgisch ingrijpen.”

Geen medicatie en toch afkomen van je chro­ni­sche pijn of ten minste een verlichting van de pijn? Dat is pas fijn!

Ozonmate®, de geozoneerde olijfolie
Toen wij voor het eerst over dit product lazen in het boek De waarheid over kanker, waren wij direct geboeid: een product met slechts 2 in­gre­diën­ten dat mogelijk kan helpen om van huid­aan­doe­nin­gen af te komen ... een studie waard, hetgeen we dan ook gedaan hebben.
Inmiddels laten wij dit product produceren en bie­den het aan onder de naam Ozonmate®.
Maar ja, iets nieuws brengen, dat al meer dan 100 jaar oud is, geeft vragen. We hebben een aan­tal vragen die we van lezers/gebruikers kre­gen met de antwoorden in een A4’tje gezet, dat hier te downloaden is.
Staat je vraag er (nog) niet bij? Laat het ons weten. We zullen dan de FAQ updaten.

Medical Medium
We krijgen behoorlijk veel vragen wanneer het 3e boek (Thyroid Healing) van Anthony William uit wordt gebracht. De planning is in het najaar.
We hebben tevens zijn 4e boek aangekocht om te mogen vertalen: The Liver Rescue. Deze zal medio volgend jaar worden uitgebracht.

Wij wensen al onze lezers veel wijsheid, een mooi zomers weekend, alle gezondheid en mooie leer- en leesmomenten toe.

De MELT methode
Een baanbrekend systeem van zelfbehandeling om - in slechts tien minuten per dag - chronische pijn te verminderen en een grote mate van ontspanning teweeg te brengen. Het boek over de MELT me­tho­de was volgens de New York Times direct een bestseller en heeft over de hele wereld al hon­derd­dui­zen­den mensen geholpen. Sue Hitzmann is een gewaardeerd pe­da­goog, manueeltherapeut en oefentherapeut.
Vet als brandstof Volgens de bekende en beroemde dokter Joseph Mercola is het tijd om de demonisering van gezonde vetten teniet te doen en een einde te maken aan onze afhankelijkheid van geraffineerde en bewerkte koolhydraten als hoofd­be­stand­deel van ons voe­dings­pa­troon.
Hij beschrijft dit in zijn meest recente 416 pa­gi­na’s tellend boek. De juiste vetten voorkomen heel veel lichamelijke on­ge­mak­ken en overbodige medicijnen. Een aanrader om je gezondheid op te pakken.
Het dal door, de berg op De waarheid over kanker Het Hashimoto protocol Balans is het recept
Ilse laat zich de medische wet niet voorschrijven en verricht grondig onderzoek naar een natuurlijke weg om kanker te bestrijden. Een boek op christelijke grond­slag. Dit boek beschrijft de ge­schie­de­nis van het ont­staan van de huidige kan­ker­be­han­del­wij­zen, waar­om ze helaas niet goed werken en wat wel werkt. Een aanpak die niet be­rust op farmaceutische mid­de­len, maar een op­los­sing die is op­ge­bouwd rond be­han­de­lin­gen uit de na­tuur­ge­nees­kun­de. In Balans is het recept deelt oudtophockeyster Ellen Hoog haar lekkerste recepten. Ze reisde de hele wereld over. Het resultaat: 75 wereldse gezonde recepten.
Gesprekken die werken Jouw verhaal, jouw kracht De Obama factor Boek op verzoek
Neem de tijd, verras jezelf en de ander, laat de span­ning eens knetteren, zwicht niet voor zwijgen en laat wél het achterste van je tong zien. In dit boek helpen Elle Luna en Susie Herrick je om jouw verhaal te vin­den, door middel van oe­fe­nin­gen, kritische vragen en veel voorbeelden. Hoe zorg je voor een sterke eerste indruk? Hoe kun je je visie met overtuiging bren­gen? Hoe kun je anderen inspireren en bezielen? Binnen 1 dag voegen we ze toe op onze site. Mail ons aub met ideeën:
info@succesboeken.nl

Met vriendelijke groet,
het team van Succesboeken.nl


 
 

Wie iets wil doen vindt een middel.
Wie niets wil doen een excuus.

- Anoniem