12 oktober 2018 Nieuwsbrief wk1841  

   Beste Lezer,

Nieuw onderzoek heeft aangetoond dat we vervuilde genen weer schoon kunnen maken door wat we eten, door hoeveel we slapen en door an­de­re le­vens­stijl­ge­woon­ten aan te nemen.
Vuile, of meestal vervuilde genen zijn een be­lang­rij­ke factor waarom we geen optimaal niveau van gezondheid bereiken. Ons lichaam heeft gezonde Dirty Genes, Nederlandse editieen genen nodig om goed te kunnen functioneren.
Dr. Ben Lynch was 16 jaar oud toen hij voor het eerst ken­nis­maak­te met biochemie op de middelbare school. Hij vond het het beste vak dat hij ooit had gehad, omdat het hem leerde over hoe het lichaam werkt.
Omdat dr. Lynch gefascineerd raakte door de manier waarop ons lichaam functioneerde, ging hij verder met het volgen van een medische graad op de uni­ver­si­teit. Maar het duurde niet lang voordat hij zich realiseerde dat standaardgeneesmiddelen en de conventionele route niet voor hem waren.
Dr. Lynch ging zich interesseren voor ‘En­vi­ron­men­tal Medicine’. Hij maakte zich grote zorgen over hoe een slechte omgeving mensen erg ziek kan maken en de genen kan vervuilen. Toen hij ont­dek­te dat genen een significante factor in het hele proces waren, begon hij dieper in genetisch onderzoek te duiken.

“Onze genen hebben hulpmiddelen nodig. De meeste hulpmiddelen zijn afkomstig van het voed­sel dat we eten en de dranken die we drinken. Als we ons lichaam voorzien van gezond, onbewerkt voedsel, krijgen onze genen de hulp­mid­de­len die ze kunnen gebruiken om te functioneren. Zoals eiwitten, koolhydraten, vetten, vitaminen, mi­ne­ra­len, water, lucht en zonlicht”, aldus dr. Lynch.
Hij vervolgt: “Een ander hulpmiddel is goed a­de­men, slapen en onze waterinname. Tevens moeten we de dingen vermijden waardoor ze buitensporig werk moeten doen, zoals che­mi­ca­liën eten (!) en che­mi­ca­liën uit onze omgeving inademen, wifi-signalen en vervuilde lucht.”

Velen van ons geloven, misschien door een arts of een familielid, dat we kwetsbaar zijn voor
aan­doe­nin­gen en ziekten die zijn gebaseerd op erfelijkheid. Volgens dr. Lynch is onze genetische bestemming echter niet in beton gegoten, maar te herschrijven door eenvoudige aanpassingen in onze omgeving en levensstijl aan te brengen.
Het is algemeen bekend dat genen een enorme impact hebben op onze gezondheid en het dagelijkse welzijn. Wat als we een stap verder gingen en zeiden dat verschillende kenmerken van onze genen ‘aan’ of ‘uit’ konden worden gezet? Het resultaat van onze genexpressie kan variëren van simpelweg traag of energiek zijn tot het ontwikkelen van meer ernstige aandoeningen zoals auto-immuunziekten, hartaandoeningen of zelfs kanker. Als onze genen ‘vervuild’ zijn of niet optimaal functioneren, is onze gezondheid aangetast en worden we ziek.

Na jaren van onderzoek in de nieuwe wetenschap van genafwijkingen en het succesvol helpen van duizenden cliënten, biedt dr. Lynch een ver­fris­send perspectief en een toegankelijke oplossing. In zijn boek Dirty Genes beschrijft hij o.a. een­vou­di­ge testen om erachter te komen welke van de zeven meest problematische vuile genen ons waar­schijn­lijk de gezondheidsproblemen geven. Op basis van jaren onderzoek biedt hij gerichte in­di­vi­du­ele plannen - inclusief voeding, slaap, sup­ple­men­ten en andere leefstijladviezen - om onze genen weer schoon te krijgen.
De meeste mensen hebben nog nooit gehoord van ‘vuile genen’, laat staan dat ze zich realiseren dat het een cruciale factor in hun gezondheid is. Daarom kan dit boek zo belangrijk zijn.

Een paar linken naar non-boek producten:
soms komen we prachtige producten tegen, vaak al vele tientallen jaren oud, die je gezondheid kunnen ondersteunen:
Ozonmate®, slechts 2 ingrediënten
FAQ Ozonmate®
ProgesterAll®, een menopauzale crème
Keltisch zeezout, slechts 1 ingrediënt
kokosvet, slechts 1 ingrediënt

Wij wensen al onze lezers veel wijsheid, een mooi herfstweekend, alle gezondheid en mooie leer- en leesmomenten toe.

Dirty Genes, Nederlandse editie Na jarenlang aan on­ver­klaar­ba­re ge­zond­heids­pro­ble­men te hebben geleden, ontdekte dr. Ben Lynch de oorsprong van het pro­bleem: ‘vuile’ genen. Genen kunnen bij je ge­boor­te al vuil zijn of ze ‘ge­dra­gen zich vervuild’ als gevolg van je omgeving, voe­dings­pa­troon of leef­wij­ze.
Ze veroorzaken dan le­vens­lan­ge, le­vens­be­drei­gen­de en chronische ge­zond­heids­pro­ble­men, onder meer hart- en vaatziekten, obesitas, auto-im­muun­ziek­ten, kanker, angst­stoor­nis­sen, depressie, spijs­ver-
te­rings­pro­ble­men en dia­be­tes.
Op basis van zijn eigen ervaringen en succesvolle begeleiding van duizenden patiënten laat dr. Lynch zien hoe je de aanwezigheid van beide typen vuile genen kunt vaststellen en de wer­king ervan kunt op­ti­ma­li­se­ren door ze met behulp van doelgerichte en ge­per­so­na­li­seer­de programma’s schoon te maken.
Dit boek behandelt o.a.:
- De zeven genen die bij veel mensen vervuild zijn, goed zijn onderzocht en het meeste effect hebben op je lichaam.
- Hoe je je genen kunt helpen door het toepassen van een gezonde voeding en leefstijl en hoe je je genetische lot uiteindelijk kunt herschrijven.
- Hoe je een goede nacht­rust kunt creëren en daar­door veel stress­ver­lich­ting kunt ervaren.
- Hoe je een minimale bloot­stel­ling aan toxines uit je omgeving kunt be­vor­de­ren.
Een praktische handleiding voor het optimaliseren van je gezondheid.
Herstel je hormonen in 10 stappen Medical Medium Thyroid Healing, Nederlandse editie De Alzheimer Aanpak De natuur op je bord
In makkelijke stappen leert Vivian vrouwen van alle leeftijden hoe ze hun hor­moon­ba­lans herstellen, in elke fase van hun leven. De informatie in dit boek is uniek. Ontdek de wer­ke­lij­ke oorzaken en de weg naar genezing van tien­tal­len symptomen en aan­doe­nin­gen. De Alzheimer Aanpak is het gevolg van jarenlange stu­die van voe­dings­des­kun­di­ge Amy Berger. Een top aanrader dit boek! Dit boek biedt een originele blik op het culinair ver­wer­ken van je wilde eetbare oogst. De natuur op je bord is een verrassend en verrijkend boek.
Het Energie Herstelplan Hard De genezeres Boek op verzoek
Op basis van ideeën uit de traditionele Chinese ge­nees­kun­de en de ayurveda geven de auteurs adviezen en recepten voor ge­nees­krach­ti­ge voeding. In HARD doorbreekt Leen Dendievel het taboe dat er nog steeds hangt rond liefdesverdriet. Kan een hart pijn doen? Een document over de wis­sel­wer­king tussen lichaam, geest en ziel en de on­zicht­ba­re geestelijke krachten die hierin een rol spelen. Binnen 1 dag voegen we ze toe op onze site. Mail ons aub met ideeën:
info@succesboeken.nl
Verademing Wie ben jij? De kracht van zelfliefde Echt contact
Als je ontspannen bent adem je zes tot tien keer per minuut, niet meer. In Verademing beschrijven we verschillende manieren om te ontspannen. Je ontdekt welk beest er in je huist. Dat beest geeft jou de krachten om een nieuwe richting te geven aan jouw leven. In dit praktische boek neemt Shanti de lezer mee op haar weg naar binnen en laat ze zien dat we altijd kunnen kiezen voor (zelf)liefde. Hoe voer je nu precies een goed gesprek, hoe zorg je ervoor dat het klikt met iemand? In dit boek biedt Bert den Boer praktische handvatten.

Met vriendelijke groet,
het team van Succesboeken.nl


 
 

Een glimlach is een facelift die iedereen zich kan veroorloven.
- Tom Wilson
Amerikaans Cartonist 1931-2011