11 januari 2019 Nieuwsbrief wk1902  

   Beste Lezer,

Gaan we het toch nog meemaken dat we te­rug­gaan naar zelf ons voedsel verbouwen? (er wa­ren tijden dat we dat deden).
Het is niet ondenkbaar dat we zo ziek worden van al het supermarktvoedsel, dat mensen wel ge­dwon­gen worden in hun voor- of achtertuin of op hun balkon hun voedsel zelf te verbouwen.
Tenzij je het prettig vindt om continu bedonderd te worden met biologische appels uit Ver­weg­gi­stan, waar men het fruit nog bespuit met che­mi­ca­liën die hier al decennia verboden zijn ...
Vele malen hebben we op deze plaats het al ge­had over je eigen moes- en fruittuin, al woon je op een flat, een appartement of een andere wo­ning waar je niet over een tuin beschikt.

Ons viel een nieuw boek op over voedselbossen, uit­ge­ge­ven bij een collega-uitgever.
Voedselbostuinieren (iets anders dan tuinieren in het bos) is een fantastische manier om eetbare gewassen Praktisch Handboek Voedselbossen te telen waarbij de natuur het meeste werk kan doen. In een goed ont­wor­pen voedselbos kun­nen de natuurlijke processen zich optimaal ontvouwen. De nood­zaak tot bo­dem­om­ke­ring, wieden of plaag­be­heer­sing is dan ook minimaal. Er wordt een gezond en veer­krach­tig systeem gevormd, waarin het bodemleven zich herstelt en de bo­dem­vrucht­baar­heid in stand wordt gehouden.
En om dit allemaal te realiseren heb je geen hectare grond nodig, zoals de auteur heeft, je kan het principe van een voedselbos al realiseren in je achtertuin.
Met ruim twintig jaar ervaring in zijn voedselbos geeft Martin Crawford inzicht in de aspecten die van belang zijn om dit complexe zichzelf in stand houdende systeem te doorgronden.
Om enkele daarvan te noemen: het ervoor zorgen dat er zo weinig mogelijk tot geen externe be­mes­tings­bron­nen nodig zijn, het ervoor zorgen dat er gedurende het gehele groeiseizoen vol­doen­de voedselbronnen zijn voor vogels, insecten en kleine dieren die als plaagbestrijders kunnen fun­ge­ren, het ervoor zorgen dat het ontwerp zo­da­nig is dat alles elkaar zoveel mogelijk versterkt, en er zo weinig mogelijk onderhoud nodig is.
En anders dan bij de gangbare eenjarige voed­sel­teelt groeien er voor het merendeel doorlevende gewassen.

We verwachten niet dat al onze lezers dit week­end nog hun tuin gaan omspitten of hun balkons tot voedselbos gaan omtoveren.
Waar het om gaat is dat we ons bewust worden dat het huidige bewerkte voedsel, dat veelal in de su­per­markt te vinden is, er o.a. voor gezorgd heeft dat we 8 miljoen chronisch zieken in Ne­der­land hebben en dat er 14 miljoen mensen syn­the­ti­sche medicijnen moeten slikken om allerlei kwa­len en ziekten te verzachten en te verdoven. En deze waanzinnige cijfers zullen in België en an­de­re landen in dezelfde verhouding liggen.
Genezen doet het lichaam zelf; je kan hooguit het lichaam helpen door het van onbewerkt voedsel te voorzien. Vandaar ons enthousiasme over dit boek. Het is goed om deze kennis tot je te ne­men; het is beter om deze kennis toe te passen.

Wij wensen al onze lezers veel wijsheid, een mooi winters weekend, alle ge­zond­heid en mooie leer- en leesmomenten toe.

Praktisch Handboek Voedselbossen De afvalpuzzel Het geheim van bottenbouillon De receptenwijzer
In Praktisch Handboek Voed­sel­bos­sen lees je alles wat je moet weten, voor de herbestemming van je achtertuin of de inrichting van een groter perceel. Wat als je nieuwe we­ten­schap­pe­lij­ke inzichten over voeding combineert met de psychologie van afvallen, en dat giet in een praktisch plan dat vol te houden is? Dit boek zit tjokvol on­der­zoek, instructies, tips en biedt een praktische, speel­se en verrukkelijke aanpak om je spijs­ver­te­ring en stem­mingen te verbeteren. Als je gezond wilt (leren) eten, ‘moet’ je dit boek aan­schaffen. De combinatie van kennis en recepten maakt dit af. Er wordt een extra bonusboek mee­ge­le­verd!
Jouw succesformule Miracle Morning Je bent wat je doet Het zoutpad
In 250 pagina’s nemen we je mee om alle facetten van je leven te evalueren. We beginnen bij je per­soon­lijk leven, jouw men­ta­li­teit, gezondheid en spi­ri­tua­li­teit. In deze praktische gids be­schrijft Elrod hoe ie­der­een in 30 dagen aan de hand van zes nieuwe gewoontes kan werken aan meer focus en zelfbewustzijn. Roos Vonk laat zien hoe we onszelf in de weg zitten en de regie over ons leven in handen kunnen nemen. Is dit het goede moment? Het zoutpad is een in­spi­re­rend en openhartig verhaal over het omgaan met ver­driet, de helende kracht van de natuur en de her­ont­dek­king van de ware betekenis van het leven.
Het keto-dieet voor blijvend gewichtsverlies De vier richtingen Niet Normaal! En hoe het anders kan… Boek op verzoek
Martina beschrijft de 3 fa­sen van het keto-dieet en ze helpt je door de eerste weken. Gelukkig gaat dit gepaard met de hele dag door lekker eten. Het wiel van de vier rich­tin­gen vormt een landkaart die ons helpt om onze weg te vinden op emotioneel, psychologisch en spiritueel niveau. Wil je meer weten over de enorme omslag die we be­zig zijn te maken om bio­di­ver­si­teit te herstellen en voedsel gezond en sociaal te produceren? Binnen 1 dag voegen we ze toe op onze site. Mail ons aub met ideeën:
info@succesboeken.nl

Met vriendelijke groet,
het team van Succesboeken.nl


 
 

Als je op de juiste wijze eet,
heb je geen dokter nodig.
Als je verkeerd eet, kunnen zij je niet helpen!

- anoniem