18 januari 2019 Nieuwsbrief wk1903  

   Beste Lezer,

Dr. Natasha Campbell, de auteur van het zeer succesvolle boek Gut and Psychology Syndrome, Nederlandse editie, komt naar Nederland. Deze dokter mag je niet missen.
Voeding en fysieke degeneratie Een aantal jaren geleden heeft onze uitgeverij een aantal keren het jaarlijkse Wes­ton Price congres ge­or­ga­ni­seerd. De Amerikaanse tand­arts, kaak­chi­rurg en vi­sio­nair Weston Price heeft in de dertiger jaren een aantal vol­ke­ren bezocht op zoek naar gezondheid en n.a.v. al die reizen heeft hij het beroemde boek Nutrition and Physical Degeneration ge­schre­ven dat Succesboeken.nl heeft mogen uitgeven onder de titel Voeding en fysieke degeneratie.
De laatste 2 jaar hebben wij het congres niet meer georganiseerd om allerlei redenen.
Echter, wij zijn reuze blij dat een aantal andere volgers van het Weston Price gedachtegoed dit initiatief weer hebben opgepakt en op zaterdag 9 februari a.s. weer een congres heeft ge­or­ga­ni­seerd, waar onze uitgeverij uiteraard aanwezig is met o.a. het geweldige boek van Weston Price.
De organisatie heeft niet de minste gastsprekers kunnen ‘strikken’.
O.a. komt dokter Natasha Campbell uit Engeland overgevlogen. Deze vrouw moet je gehoord en ontmoet hebben.
Dr. Campbell-McBride studeerde in 1984 cum laude af als arts aan de Bashkir Medical University in Rusland. In de jaren daarna behaalde zij haar master neurologie. Na vijf jaar als neuroloog en drie jaar als neurochirurg gewerkt te hebben stichtte ze een gezin en verhuisde naar Groot-Brittannië. Vrij kort daarna werd haar zoon met autisme gediagnosticeerd wat leidde tot een intensief onderzoek naar de oorzaken en behandelwijzen van autisme.
Ze ontwikkelde haar theorieën over de relatie tus­sen neurologische aandoeningen en voeding en behaalde hierop een tweede master aan de universiteit van Sheffield. Ze heeft haar zoon, en vele andere duizenden mensen met autisme, succesvol behandeld.
Ze is gespecialiseerd in voedingsgerelateerde be­na­de­ring als behandeling en is de meest ge­res­pec­teer­de expert ter wereld op het gebied van de behandeling van kinderen en volwassenen met leerproblemen en andere mentale aandoeningen zowel als kinderen en volwassenen met spijs­ver­te­rings- en auto-immuunproblemen.
Gut and psychology syndrome Haar boek Gut And Psychology Syndrome is een wereldwijde bestseller en gelukkig in het Nederlands vertaald door een voedingsdeskundige.
Dr. Campbell zal uitleggen hoe voeding, de darmen, her­sen­func­ties, maar vooral her­sen­ziek­ten met elkaar te maken hebben.
Dr. Campbell is vaak spreker op de wereldwijde Weston Price congressen, omdat ze onderschrijft wat Weston Price meer dan 80 jaar geleden al heeft ontdekt en voorspeld.

Datum: 9 februari 2019/Tijd: 09.30 - 17.00 uur Locatie: De Eemlandhoeve, Bisschopsweg 7,
3752 LK Bunschoten-Spakenburg.
Voor Succesboeken lezers zijn er tickets met korting inclusief een uitgebreide gezonde Weston Price lunch: klik hier en ga naar de ‘succestickets’, vul het aantal in en gebruik de kortingscode:
10%Succesboeken
We zien elkaar op 9 februari.

Wij wensen al onze lezers veel wijsheid, een mooi winters weekend, alle ge­zond­heid en mooie leer- en leesmomenten toe.

Voeding en fysieke degeneratie Gut and psychology syndrome Het geheim van bottenbouillon De receptenwijzer
Het dikke on­der­zoeks/reis­ver­slag met honderden foto’s, in groot formaat met harde kaft van Weston A. Price, tandarts, maar bovenal visionair. Duizenden mensen hebben dankzij de kennis van dr. Natascha Campbell- Mc­Bri­de hun gezondheid weer teruggevonden, zowel lichamelijk als mentaal. (Nederlands!) Dit boek zit tjokvol on­der­zoek, instructies, tips en biedt een praktische, speel­se en verrukkelijke aanpak om je spijs­ver­te­ring en stem­mingen te verbeteren. Als je gezond wilt (leren) eten, ‘moet’ je dit boek aan­schaffen. De combinatie van kennis en recepten maakt dit af. Er wordt een extra bonusboek mee­ge­le­verd!
Eet je slim Het boek van vergeving Laat je hart spreken Licht
Eet je slim is een prik­ke­lend en motiverend boek voor iedereen die zijn geheugen wil verbeteren en cognitieve achteruitgang wil voorkomen. Hoe vergeef je degene die jou iets heeft aangedaan? Hoe heel je wat je een ander hebt aangedaan? Hoe vraag je om vergiffenis en hoe vergeef je uit­ein­de­lijk jezelf? Laat je hart spreken biedt een unieke inkijk in Lorna’s communicatie met het hemelrijk en maakt de lezer deelgenoot van haar emoties en gebeurtenissen. Kom alles te weten over de fascinerende wereld van licht en verbeter je brein, humeur, gezondheid én nachtrust met het juiste licht op het juiste moment.
De zeven zintuigen De wordende mens Dingen die je alleen ziet als je er de tijd voor neemt Boek op verzoek
Je leest o.a. waarom baby’s makkelijker iets nieuws proeven dan peuters, hoe je pijn waarneemt en wat je daartegen kunt doen. Vijf pedagogische voor­drach­ten, van Rudolf Stei­ner in Stuttgart in 1924. Het waren Steiners allerlaatste voordrachten over pe­da­go­gie. Dit handboek voor mind­ful­ness en kalmte, een best­sel­ler in Korea, staat vol wijze adviezen over reflectie en hoe het rustiger aan te doen in het leven. Binnen 1 dag voegen we ze toe op onze site. Mail ons aub met ideeën:
info@succesboeken.nl
Met fijngevoelige zintuigen Grip Gezocht: een baan die bij me past! Houden van dingen die niet perfect zijn
Hooggevoeligheid is een bijzonder cadeau zonder bijgeleverde ge­bruiks­aan­wij­zing. In dit boek de bijzondere eigenschappen van hooggevoelige kin­de­ren. Zodra je grip hebt, ontstaat er ruimte voor grotere plannen en levensdromen. GRIP toont hoe je die kunt realiseren. Gezocht: een baan die bij me past! is een praktisch en aantrekkelijk werkboek dat een nieuw licht op jezelf en je carrièrekeuze kan werpen. Dit boek biedt troost, aanmoediging en wijsheid en helpt je jezelf, je leven en iedereen daarin lief te hebben.

Met vriendelijke groet,
het team van Succesboeken.nl


 
 

Misschien zullen we op de lange termijn ontdekken
dat voedsel in blik een dodelijker wapen is
dan het machinegeweer.

- George Orwell
Engels schrijver (ps. van Eric Blair) 1903-1950