25 januari 2019 Nieuwsbrief wk1904  

   Beste Lezer,

Een opmerkelijk bericht verscheen de afgelopen week in de media: “Baby’s die dit jaar geboren worden, moeten 60 jaar van hun leven werken. Daarna kunnen ze nog een slordige twintig jaar van hun oude dag genieten.”
PwC accountants- en belastingadviseurs heeft op verzoek van De Telegraaf een schets gemaakt van de carrière en de arbeidsmarkt van de toe­komst. Het advieskantoor gaat er daarbij van­uit dat we straks honderd jaar leven.
“Van alle 65-plussers heeft in 2040 mogelijk wel driekwart een baan,” voorspellen de PwC-on­der­zoe­kers.

De realiteit heeft de aannames en voorspellingen van het bureau achterhaald: we worden geen 100 jaar meer, we kunnen geen 60 jaar werken en we gaan dus niet op ons 80ste met pensioen.
We hebben met een van de auteurs van het bericht, een pensioenexpert bij PwC, contact op­ge­no­men en gevraagd of hij wist dat van de 17 miljoen inwoners er in 2016 al bijna 9 miljoen chro­nisch ziek waren en dat juist de baby’s die dit jaar geboren worden eerder zullen overlijden dan hun ouders.
(Volgens een bericht in 2014 van het RIVM waren er in 2011 5,3 miljoen chronisch zieken en was de voorspelling in 2030 7 miljoen chronisch zieken. Ook het RIVM kent de realiteit niet, want het is pas 2019 en er zijn nu al bijna 9 miljoen chronisch zieken).
We werden gewezen op een Amerikaans boek waarin de 2 auteurs in een grafiek laten zien dat vanaf ± 1800 de mensheid iedere 10 jaar ge­mid­deld 2 jaar ouder werd. Als je dat extrapoleert kan je inderdaad tot de conclusie komen dat we binnenkort allemaal 100+ worden.
Echter, een paar eeuwen geleden, stierf bijna de helft van de kinderen bij de geboorte of er vlak na door o.a. het gebrek aan hygiëne.
Als je 10 mensen hebt die 100 jaar worden en 10 baby’s die nog geen 1 worden, is de gemiddelde leeftijd inderdaad 50 jaar.
Het kindersterftecijfer is enorm gedaald en de hy­giëne is enorm toegenomen, daarentegen is de huidige voeding de grote boosdoener waardoor
we weer jonger sterven. Een paar eeuwen geleden waren er nog niet de chemicaliën waar ons voedsel en drinken nu vol mee zit. Onze genen zijn niet berekend op zoveel chemisch geweld en in 200 jaar kan ons lichaam zich niet aanpassen: dat is een druppel op de gloeiende plaat van de evolutie.
We hadden het volgens de pensioenexpert totaal verkeerd. “De meer dan 100 actuarissen weten toch echt wel waar ze mee bezig zijn,” schreef hij. Een tikkeltje arrogant, zullen we maar zeggen.
We kwamen er niet uit en hebben ze beloofd dat we het Telegraaf-bericht gaan opbergen in het mapje nepnieuws.

Het zat ons dwars dat experts van zo’n ge­re­nom­meerd kantoor zulke eenzijdige informatie ver­wer­ken waar zelfs de overheid beslissingen op neemt, die iedereen raken. We zijn gaan spitten bij CBS en wat blijkt: vanaf ons 40e zijn we onze gezondheid al kwijt (14 miljoen mensen slikken 1 of meer medicijnen per dag) en vanaf 80-jarige leeftijd sterven we al eerder dan in bijv. het jaar 1995 (we hebben de ba­by­boom­ers buiten schot gelaten). Een paar voorbeelden: in 1995 stierven 4469 mensen van 85 jaar oud. In 2017 waren dat er van diezelfde leeftijd 5655.
In 2005 stierven er 3176 mensen van 92 jaar oud. In 2017 waren dat 4402 mensen van 92 jaar oud.
We worden namelijk niet meer ouder. Helaas heb­ben we het met onze technologie en chemie verziekt, tenzij je net zo leeft als de Japanner Masazo Nonaka die 113 jaar oud is geworden.
Of als Francisco Núñez Olivera, die ook 113 jaar is geworden. Francisco werd geboren in het dorpje Bienvenida in het zuidwesten van Spanje. Hij woonde zijn hele leven in dit dorp, waar hij ook overleed. Zijn geheim: (onbespoten) groente uit de tuin en elke dag een wandeling en een glas rode wijn. Hij werkte op zijn familieakker, waar hij olijfbomen en wijnstokken cultiveerde.

Wij wensen al onze lezers veel wijsheid, een mooi winters weekend, alle ge­zond­heid en mooie leer- en leesmomenten toe.

Diabetes type 2? Het kookboek Gut and psychology syndrome Het geheim van bottenbouillon De receptenwijzer
Hanno Pijl is hoogleraar diabetologie en internist aan het Leids Universitair Medisch Centrum en Karine Hoen­der­dos is diëtist en jour­na­list. Een top com­bi­na­tie! Duizenden mensen hebben dankzij de kennis van dr. Natascha Campbell-Mc­Bri­de hun gezondheid weer te­rug­ge­von­den, zowel li­cha­me­lijk als mentaal. (Nederlands!) Dit boek zit tjokvol on­der­zoek, instructies, tips en biedt een praktische, speel­se en verrukkelijke aanpak om je spijs­ver­te­ring en stem­mingen te verbeteren. Als je gezond wilt (leren) eten, ‘moet’ je dit boek aan­schaffen. De combinatie van kennis en recepten maakt dit af. Er wordt een extra bonusboek mee­ge­le­verd!
Gezonde huid van binnenuit Verborgen wijsheid Altijd moe & chronische pijn? Unhacked
Dr. Bowe benadrukt het verband tussen slaap, stress, eetpatroon, de maag-darm­ge­zond­heid en de gezondheid van je huid. Jezelf bevrijden van de in­vloed van con­di­tio­ne­rin­gen en onbewuste patronen is een reis op zich. Dit boek biedt de lezer inzichten om hierin zijn weg te vinden. Dit boek is een boeiende wetenschappelijke - maar voor een groot publiek heel begrijpelijke! - zoektocht naar de wortels van allerlei uitputtingsziekten. Door de snelheid van tech­no­lo­gi­sche ont­wik­ke­lin­gen, staat de digitale voordeur steeds vaker wagenwijd open. Rian van Rijbroek (1969) is cyberexpert.
De Paleo revolutie Yoga Nidra voor kinderen en tieners Aiki Boek op verzoek
De Paleo Revolutie werkt door de simpele regels van eten en bewegen van onze voorouders toe te passen op onze moderne sa­men­le­ving. Yoga Nidra is enerzijds een manier om diepe ont­span­ning te ervaren, maar de bijzondere werking ervan gaat veel verder. Vanaf 3 jaar! De kunst van Aiki is ei­gen­lijk heel simpel en iedereen kan het leren. Verdiep je in de theorie, focus op de oefeningen en adem jezelf sterk, fit en happy! Binnen 1 dag voegen we ze toe op onze site. Mail ons aub met ideeën:
info@succesboeken.nl

Met vriendelijke groet,
het team van Succesboeken.nl


 
 

Slechts weinigen sterven van de honger,
maar honderdduizenden sterven van het eten.

- Benjamin Franklin
Amerikaans staatsman en fysicus 1706-1790