14 februari 2019 Nieuwsbrief wk1907  

   Beste Lezer,

Krijg de liefde die je wilt ... dat zou natuurlijk niet alleen voor deze dag, Valentijnsdag, moeten gelden, maar het gehele jaar, jaar in jaar uit.
Enerzijds is het voor de meeste mensen een utopie om de liefde te krijgen die ze willen, en anderzijds is het een enorme klus om de liefde te geven die een ander graag zou willen.
Vandaag is het Valentijnsdag en in deze nieuws­brief, die daarom een dag eerder verschijnt dan de gebruikelijke vrijdag, kun je lezen dat vanaf dit jaar alles anders wordt in de liefde ... althans daar willen wij een grote steen aan bijdragen.

Een bijzonder boek
Wij zijn er trots op dat onze uitgeverij de rechten heeft kunnen verwerven van een bijzonder boek dat al in 53 talen is vertaald, al 11 keer op de New York Times bestsellerlijst heeft gestaan en er mogelijk nog wel een keer opkomt, en waar er al 4 miljoen wereldwijd van zijn verkocht. 99% van de boeken zal deze indrukwekkende cijfers nooit halen.
Het boek, Getting the love you want - met de Nederlandse titel Krijg de liefde die je wilt, komt op 31 mei a.s. uit en die datum is niet gekozen zonder een reden.
We hebben namelijk dat weekend van 31 mei de auteurs, Harville Hendrix en Helen LaKelly Hunt bereid gevonden naar Nederland te komen. We gaan 3 dagen lezingen en workshops or­ga­ni­se­ren, want het feit dat deze mensen naar Nederland komen is uniek en zal hoogst­waar­schijn­lijk eenmalig zijn.
Het zijn beroemdheden op relatiegebied, ze kun­nen overal in de wereld spreken en zijn ze beide boven de tachtig, maar zijn nog 365 dagen per jaar hun boodschap, kennis en ontwikkelde me­tho­de aan het verspreiden.
Wat is er zo bijzonder aan deze mensen?
Eind jaren zeventig zijn ze beide gescheiden van hun eerste partner.
Helaas loopt van alle relaties in Amerika ongeveer 50% op de klippen. Nederland en België (en andere landen) volgen op de voet.
Harville en Helen vroegen zich af: waaróm zijn er zo veel echtscheidingen? Van deze vraag hebben ze hun levenswerk gemaakt en miljoenen stellen reeds het antwoord gegeven. Ze hebben een methode, een systeem, een therapie - je mag het noemen zoals je wilt - ontwikkeld, waar ze een zeer hoog slagingspercentage mee behalen om het liefdesvuur weer te laten ontbranden en brandend te houden.

Oprah
Dat kwam ook Oprah Winfrey ter ore, die jaren geleden in een relatiecrisis zat. Nadat ze bij Oprah en Stedman het vuur weer hadden aan­ge­wak­kerd kwamen ze meer dan 17 keer in Oprah’s tv-programma. Vanaf dat moment was het niet meer te stuiten en werden Harville en Helen zelf beroemdheden.

Zijn de lezing en workshops uitsluitend voor koppels waar het vuur is uitgegaan? Absoluut niet! Waar Harville en Helen in uitblinken is hun com­mu­ni­ca­tie­stijl die ze aan anderen leren.
M.a.w. voor coaches, trainers en/of HR-mensen bijvoorbeeld die privé de beste relatie van de wereld hebben, zijn vanwege de te leren com­mu­ni­ca­tie­stijl dit zeer zinvolle meetings.
Klik hier voor de uitgebreide pagina die over dit weekend gaat en boek je Earlybird ticket ... want vol is vol.

Wij wensen al onze lezers veel wijsheid, een mooi voor­jaars weekend, alle ge­zond­heid en mooie leer- en leesmomenten toe.

Wees lief voor jezelf Diabetes type 2? Maak jezelf beter! De opbrandfactor De receptenwijzer
Een verzameling met 365 van Hays meest in­spi­re­ren­de affirmaties, een voor elke dag, zodat je het hele jaar de wijsheden van de grande dame bij de hand hebt. Diabetes type 2 voorkomen en zelfs terugdraaien. Prof. Hanno Pijl helpt je hierbij met behulp van een we­ten­schap­pe­lijk onderbouwd stap­pen­plan. Deze totaal nieuwe visie op burnoutpreventie rekent af met de aloude vinger die wijst naar de werkgever of de omstandigheden. Als je gezond wilt (leren) eten, ‘moet’ je dit boek aan­schaffen. De combinatie van kennis en recepten maakt dit af. Er wordt een extra bonusboek mee­ge­le­verd!
Het geheim van bottenbouillon de hippe vegetariër Portals De mystieke kabbala
Dit boek zit tjokvol on­der­zoek, instructies, tips en biedt een praktische, speel­se en verrukkelijke aanpak om je spijs­ver­te­ring en stem­mingen te verbeteren. Met de hippe vegetariër krijg je oneindig veel inspiratie om gezond bourgondisch te genieten – zowel thuis als uit. Laat je verrassen. Dit boek heet Portals - een magische reis. Het is maar net welke deur je opent en welk portaal je binnen treedt. Mooi spiritueel boek. De Mystieke Kabbala is het eerste boek dat de me­ta­fy­si­sche en magische kanten van de Kabbala tot een praktisch bruikbare en overzichtelijke structuur smeedt.
Switchen – Hoe? Zo! Het ondenkbare denken De Bewegingen van de geest Boek op verzoek
Zowel binnenlandse als buitenlandse auteurs van uitgeverij Succesboeken.nl, geven regelmatig lezingen.
Er is een button ontmoet de auteur op onze site.
Dit geweldig duidelijke, vlot geschreven en verrassende boek onderzoekt wat er gebeurt wanneer je brein zich misdraagt. Het boek leert je over een nieuwe dimensie in men­se­lij­ke relaties. Die van toe­pas­sing is in de relatie tus­sen man en vrouw, ouders en kinderen, hemel en aar­de. Binnen 1 dag voegen we ze toe op onze site. Mail ons aub met ideeën:
info@succesboeken.nl
Durf te leiden Een Nieuwetijdskind op Leeftijd Wat ouders niet weten Eet goed
In dit nieuwe boek com­bi­neert Brené haar on­der­zoeks­re­sul­ta­ten met per­soon­lij­ke verhalen en voor­beel­den. Durf te leiden gaat over echt leiderschap. Nieuwetijdsmens zijn, loopt altijd als een rode draad door iemands leven heen. Veel mensen ‘op leeftijd’ zullen zich herkennen in wat Eric beschrijft. Lietje van Blaaderen heeft zich verdiept in de le­vens­fa­sen van een kind. In dit boek wil ze ouders in­for­me­ren hoe je met deze fasen om kunt gaan. Dit kookboek bevat o.a. tips voor het besparen van voedsel en behandelt vra­gen over voed­sel­pro­duc­tie en -consumptie.

Met vriendelijke groet,
het team van Succesboeken.nl


 
 

De relatie is van ons beide en niet van jou of mij.
- Emile Snellen van Vollenhoven
Nederlands abstract kunstschilder 1956-