3 mei 2019 Nieuwsbrief wk1918  

   Beste Lezer,

Er gaat een wereld voor je open als je dit zeer informatieve boek leest over anticonceptie.
De meeste mensen kennen, om niet zwanger te wor­den, de welbekende pil, maar kennen niet de ne­ga­tie­ve mogelijke ge­zond­heids­ge­vol­gen op langere termijn.
Dat daarnaast legio andere an­ti­con­cep­tie-mo­ge­lijk­he­den Anticonceptie zonder hormonen bestaan, waarbij de bij­wer­kin­gen van de hormonale an­ti­con­cep­tie­me­tho­den geen rol spelen, is bij vele dames (en zeker heren) jammer genoeg onbekend.
Dr. Dorothee Struck, een Duitse gynaecologe die in Kiel een praktijk heeft, signaleerde die on­be­kend­heid en omdat het aantal patiëntes dat zij en haar collega’s persoonlijk kunnen begeleiden beperkt is, heeft ze dit boek geschreven.
Ze heeft niet alleen onvoorstelbaar veel informatie opgeschreven, maar ook veel stof tot nadenken over het vrouw zijn en het vrouwelijke lichaam gegeven.
Hoewel het onderwerp anticonceptie en seksualiteit niet meer zo in de taboesfeer ligt als 50 jaar geleden, weten heel veel jonge vrouwen heel weinig over hun eigen lichaam, voortplanting, e.d., terwijl veel jonge vrouwen hun lichaam wel aan de buitenkant heel precies kennen, ‘tot en met de laatste geëpileerde schaamhaar aan toe’, zoals Struck het met veel humor zegt.
Volgens de Inspectie Gezondheidszorg vinden er in Nederland ongeveer 30.000 abortussen per jaar plaats. De meeste zwan­ger­schaps­af­bre­kin­gen vinden plaats bij vrouwen in de leeftijdscategorie van 25 tot 30 jaar.
De beroepsvereniging van gynaecologen, de NVOG schrijft: ‘Vrouwen nemen een besluit tot een abortus niet lichtvaardig en niemand ondergaat deze be­han­de­ling voor haar plezier.’
Mede voor hen is dit boek geschreven.
Maar ook voor vrouwen die hun libido zijn verloren of een partner hebben die aan het VVV-syndroom (Vreselijk Vervelende Vent-syndroom) lijdt is dit boek geschreven.
Dit boek zou op middelbare scholen moeten worden onderwezen en in de praktijkkamers van alle gy­nae­co­lo­gen moeten liggen. Het is een ware aanwinst voor de vrouw die goed geïnformeerd wil zijn over vrouw-zijn en alles wat daarmee samenhangt. (O­ve­ri­gens kennen we ook mannen die wensten dat ze dit boek 30 jaar geleden hadden gelezen.)

Een slechte relatie verzwakt je im­muun­sys­teem
Dat zegt Helen LaKelly Hunt in een videoboodschap die we afgelopen week vanuit Amerika gezonden kregen. Een slechte relatie is de basis voor vele an­de­re gezondheidsklachten, volgens recente on­der­zoe­ken, aldus Harville Hendrix in dezelfde video.
31 mei gaan ze in Zeist uitgebreid in op deze correlatie. Klik hier voor de uitgebreide pagina die over deze happening gaat en boek je ticket voor dit bijzondere event. Ook al heb je nu een goede relatie, kom naar dit event, want het kan een keer omslaan; en dan is het bijzonder handig als je weet hoe je dat kan oplossen, maar nog beter voorkomen.

Wij wensen al onze lezers veel wijsheid, een mooi week­end, alle ge­zond­heid en mooie leer- en leesmomenten toe.

Anticonceptie zonder hormonen Dr. Dorothee Struck legt in begrijpelijke taal uit hoe het vrouwelijke lichaam is op­ge­bouwd en wat er zich bij de cyclus afspeelt. Op basis hiervan schrijft ze hoe alle hormoonvrije an­ti­con­cep­tie­me­tho­den werken, van het spiraaltje via verschillende barrièremethoden als het pessarium of portiokapje tot en met de methoden van periodieke onthouding met of zonder an­ti­con­cep­tie­com­pu­ter. Hierbij worden alle procedures doorgelicht: hoe makkelijk is het gebruik en hoe betrouwbaar is het? Harville Hendrix en Helen LaKelly Hunt Twee sympathieke mensen die wereldwijd in de afgelopen 35 jaar een succesvol concept hebben opgezet om mensen te leren hoe ze beter kunnen communiceren met hun partner, kinderen, collega’s en anderen.
Sinds ze bij Oprah Winfrey 17 keer in haar talkshow zijn verschenen en met hun me­tho­de Oprah’s eigen relatie hebben gered, zijn het ware beroemdheden op re­la­tie­ge­bied geworden. Op 31 mei en/of 1 juni kan je kennis met ze maken.
Koop hier je ticket!
Genezen met jodium Het geheim van bottenbouillon Cadeautjes uit het Hiernamaals Stop met pleasen
Een fantastisch boek waarin wordt beschreven dat jodium - dat we allemaal drastisch tekort komen - je voor vele aandoeningen kan behoeden. Dit boek zit tjokvol on­der­zoek, instructies, tips en biedt een praktische, speel­se en ver­ruk­ke­lij­ke aanpak om je spijs­ver­te­ring en stem­mingen te verbeteren. In dit boek licht Norma Prikanowski een tipje van de sluier op van wat er met ons kan gebeuren als we sterven. Vragen over wat er na de dood komt. Dit nuchtere boek helpt je met helende inzichten, tips en technieken, zodat je leven weer van jou wordt. Je mag jezelf vanaf nu zonder schuldgevoel op nummer 1 zetten!
Ontmoet de schrijver Flow in je werk #imperfectlife Boek op verzoek
Zowel binnenlandse als buitenlandse auteurs van uitgeverij Succesboeken.nl, geven regelmatig lezingen.
Er is een button ontmoet de auteur op onze site.
Je ontdekt niet alleen waarom FLOW zo ongelooflijk be­lang­rijk is, maar ook hoe je het creëert en toepast: in je werk én in je leven. Moeten veranderen omdat we niet goed (genoeg) zijn, is herkenbaar. Maar veranderen vanuit zo’n negatief uit­gangs­punt is moeilijk. Binnen 1 dag voegen we ze toe op onze site. Mail ons aub met ideeën:
info@succesboeken.nl
Hooggevoelig geboren Helpen bij verlies en verdriet Rock Your Crystals Ontdek de kracht van ademen
Elisabeth Nordeng en Märtha Louise geven de lezer inzichten en adviezen om tijdig te ontprikkelen en je hoogsensitiviteit als een krachtbron in te zetten. Dankzij de talloze concrete tips voor de rouwende én zijn omgeving is het een heel praktisch instrument voor iedereen die met verlies geconfronteerd wordt. De auteur vertelt o.a. dat pyriet je helpt je daadkracht te vergroten, dat je met celestien je innerlijke kalmte kunt hervinden en dat lapis lazuli voor meer inzicht zorgt. Je leert o.a. over de relatie tussen ademhaling en burn-out en hoe je door bewuste ademhaling kunt zorgen voor meer vitaliteit, meer ontspanning en een leeg hoofd.

Met vriendelijke groet,
het team van Succesboeken.nl


 
 

Als mannen zwanger konden worden was abortus een sacrament.
- Gloria Steinem
Amerikaans feministisch schrijver 1934-