17 januari 2020, Nieuwsbrief wk2003  

   Beste Lezer,

‘Stop nooit met vragen stellen’ is een geweldig advies en leerzaam hoofdstuk in het boek Luister! van Dale Carnegie.
Luister! Helaas is het verhaal van de keizer uit dit hoofdstuk te lang voor deze nieuwsbrief, maar het begint zo (een hele korte versie): “Op een dag drong het tot een bepaalde keizer door dat als hij de antwoorden op slechts drie vragen zou weten, hij nooit in welke kwestie dan ook zou dwalen.

1. Wat is de beste tijd voor elke actie?
2. Wie zijn de belangrijkste mensen om mee te wer­ken?
3. Wat is altijd het allerbelangrijkste streven?

De keizer vaardigde in zijn keizerrijk een decreet uit dat verkondigde dat wie deze vragen kon beantwoorden een grote beloning te wachten stond. Velen die het decreet lazen, gingen naar het paleis, ieder met een ander antwoord.
Ook bij de antwoorden op de tweede vraag ontbrak overeenstemming.
De derde vraag leverde een vergelijkbare ver­schei­den­heid aan antwoorden op.
De keizer was met geen van de antwoorden te­vre­den en er werd geen beloning uitgereikt.
Na een aantal nachten van overpeinzingen, besloot de keizer een kluizenaar te bezoeken die op een berg woonde en volgens zeggen een verlicht man zou zijn. De keizer wilde de kluizenaar opzoeken om hem de drie vragen te stellen, hoewel hij wist dat de kluizenaar nooit van de berg af kwam en erom bekend stond dat hij alleen de armen wilde ontvangen en niets met rijke of machtige mensen van doen wilde hebben.
Dus vermomde de keizer zichzelf als een eenvoudige boer en gaf zijn bedienden de opdracht om aan de voet van de berg op hem te wachten, terwijl hij alleen de helling op ging om de kluizenaar te zoeken.
Toen de keizer bij de woonstede van de heilige aankwam, trof de keizer de kluizenaar aan terwijl die de tuin voor zijn hut aan het omspitten was. De keizer ging hem tegemoet en zei: Ik ben hier gekomen om uw hulp bij het beantwoorden van drie vragen in te roepen.
Wat is de beste tijd voor elke actie?
Wie zijn de belangrijkste mensen om mee te werken en wat is altijd het allerbelangrijkste streven?”

Lees verder in het boek. Voor de lezers die niet bekend zijn met Dale Carnegie en zijn andere boeken: lees de nieuwsbrief van vorige week.

Het boek Luister! leest niet als een roman, met uitzondering van het verhaal van de keizer (en nog een aantal andere prachtige verhalen). Het is een echt trainingsboek. Als je bijvoorbeeld ergens werkt en je hebt continu problemen met je managers of je baas, beveel ze eens het boek Luister! aan. Of als je zelf die manager bent en je hebt moeite om je medewerkers te inspireren, is dit het boek om uit te trainen.
Luisteren en een effectieve communicatie creëren werkt op school, in je werk, thuis, bij de bakker op de hoek, eigenlijk overal waar mensen met elkaar praten. De kunst is: hoeveel praat jij en hoeveel praat die ander!
Want als je nooit stopt met vragen stellen, moet je daarna wel je mond houden en luisteren naar de antwoorden.
Onthoud: je hebt 2 oren en 1 mond gekregen ... dat zal toch niet voor niets zijn geweest?

Wij wensen al onze lezers veel wijsheid, een mooi weekend, alle gezondheid en mooie leer- en leesmomenten toe.

Luister!
Het overkomt je vast wel­eens: je luistert naar iemand, maar ondertussen ben je het antwoord aan het bedenken dat je gaat geven als de ander is uit­ge­spro­ken. De vraag is of je dan wel écht luistert naar je ge­spreks­part­ner. In het boek Luister! worden onder andere vier vormen van luisteren be­spro­ken: doen alsof je luistert, luisteren om je antwoord voor te bereiden, luisteren om te leren en empathisch luisteren.
De meesten onder ons prak­ti­se­ren meestal de eerste twee

vormen, waar je geen vrien­den mee maakt en wat je ook niet wijzer maakt. Nog erger is als je aan een (ver­ga­der) ta­fel zit en terwijl iemand te­gen je praat trommel je zacht­jes met je vingers op de tafel of - het topput van on­fat­soen en on­geïn­te­res­seerd­heid - lees je op je telefoon je appjes (zie de live ver­ga­de­rin­gen van de Tweede Kamer).
Een mooie anekdote uit het boek: Toen een man met hu­we­lijks­pro­ble­men advies vroeg, zei de Meester: “Je moet leren om naar je vrouw

te luisteren.” De man nam het advies ter harte en kwam na een maand terug om te ver­tel­len dat hij geleerd had om naar ieder woord dat zijn vrouw zei te luisteren.
De Meester zei met een glimlach: “Ga naar huis en luister naar ieder woord dat ze niet zegt.”
Het boek Luister! is een prach­tig leerboek, maar te­vens een goed trainingsboek voor op het werk, waar zo­veel misgaat door niet goed te luisteren, een boek voor de leek en de professional.
Legaal maar fataal Becoming Supernatural Nederlandse editie Geluk vinden in kleine dingen Gezond slank met de Foodsisters
De strategieën van de zes grote industrieën die wapens, voeding, medicijnen, alcohol, auto’s en tabak produceren, blijken verrassende o­ver­een­kom­sten te vertonen. Je beschikt over een enorm potentieel; je weet alleen nog niet hoe dat te benutten. Dr. Joe Dispenza is een meester om je dat te leren. Wie dankbaar is voor elke dag kan het geluk ook in de kleine dingen vinden, hoe moeilijk de tijden ook zijn. Je hoeft niet altijd een streng dieet te volgen om kilo’s te verliezen, een paar simpele aanpassingen in je voeding zijn soms al genoeg.
Ontmoet de schrijver Omgekeerd Het nieuwsdieet Boek op verzoek
Zowel binnenlandse als buitenlandse auteurs van uitgeverij Succesboeken.nl, geven regelmatig lezingen.
Er is een button ontmoet de auteur op onze site.
Als jij denkt dat je gefaald hebt in het leven, dan is dit boek voor jou. Als je wilt weten wat de zin van alles is, dan is dit boek voor jou. Rolf Dobelli leeft al vele jaren zonder kranten te lezen en het nieuws te volgen. Volg zijn voorbeeld en je zult merken dat je gelukkiger wordt en helderder gaat denken. Binnen 1 dag voegen we ze toe op onze site. Mail ons aub met ideeën:
info@succesboeken.nl
Het grenzeloze brein Reset je mindset De kunst van goed leven Alegria
In dit boek zes handzame lessen en een baanbrekende nieuwe manier van leren, waardoor iedereen, ongeacht leeftijd of opleiding, zijn brein optimaal kan gebruiken. Tennistrainer en mental coach Daan Jensen laat in zijn boek zien wat voor geweldigs er kan gebeuren als je je gaat richten op de positieve zaken in het leven, in plaats van de negatieve. Dobelli biedt een toolkit met spelregels en ge­drags­ver­an­de­rin­gen die ons slimmer maken en in staat stellen betere beslissingen te nemen. Alegría helpt je met heldere tips en inzichten om meer vreugde te halen uit de kleine dingen in het leven en uiteindelijk geluk te vinden.

Met vriendelijke groet,
het team van Succesboeken.nl


 
 

Het belangrijkste is om nooit te stoppen met vragen stellen.
- Albert Einstein
Natuurkundige, 1879-1955