24 januari 2020, Nieuwsbrief wk2004  

   Beste Lezer,

Iedere keer als een overheidsinstantie en/of -ver­te­gen­woor­di­ger, zoals een minister of staats­se­cre­ta­ris, ons geruststellende woorden toespreekt, moet je tien keer meer oppassen, vooral wantrouwend zijn en zelf diep in het des­be­tref­fen­de onderwerp duiken!
Geruststellende woorden van een autoriteit zijn niet nieuw en van deze tijd; dit is al eeuwen zo: “Gaat u maar lekker slapen ...”
Gelukkig kunnen we heden ten dage zelf heel veel informatie vinden en is Nederland niet meer ‘alleen op de wereld’, alhoewel het er soms op lijkt.

De consument schijnt heel veel vraag te hebben gecreëerd naar het sneller downloaden van films en andere informatie van het internet (?!)
Daar wist de industrie wel raad mee en de overheid was wel bereid om de benodigde frequenties (voor miljarden euro’s) aan ze te verkopen: iedereen blij. De overheid miljarden extra, de industrie had weer veel handel en banen (een toverwoord in Den Haag) en de consument krijgt zijn ‘gevraagde’ snellere internetverbinding.
Echter, er rijzen een paar futiliteiten aan de horizon: het schijnt zo te zijn dat mensen, dieren en planten niet te vergeten, uit elektriciteit (lees: frequenties) bestaan. De frequenties van de nieuwe snelle verbindingen, 5G genaamd, zitten op dusdanig ni­veau en zijn zo hevig dat ze onze gezondheid kunnen schaden. Voor 5G moeten er 10.000-den ‘antennes’ worden geplaatst op bijv. lantaarnpalen of andere objecten, daar waar voor de huidige 4G ‘slechts’ om de zoveel kilometer (o.a. langs de snel­we­gen) gigamasten zijn gebouwd.
Nu hebben we gelukkig een instantie die zeer be­zorgd is over onze gezondheid, die na veel studie en onderzoek de afgelopen weken een geruststellend bericht de wereld heeft ingestuurd. We zullen het hier integraal afdrukken, zodat de lezer ook de logica en bezorgdheid van onze overheid kan ontdekken (?!) ... en ook de diverse absurditeiten.
Inmiddels heeft u het cynisme (en de boosheid) in bovenstaande tekst ook ontdekt.

Het bericht van het RIVM:
“De mate waarin mensen worden blootgesteld aan elektromagnetische velden van losse 5G-antennes en -telefoons is lager dan de limieten die de Europese Unie aanbeveelt. Dat blijkt uit bestudering van de literatuur en uit de eerste metingen. Wel is de verwachting dat het aantal bronnen zal toenemen. Ook is er sprake van toenemend gebruik van datacommunicatie. In welke mate de blootstelling wijzigt, is nu niet met zekerheid te voorspellen.

Na ingebruikname van 5G-systemen wordt duidelijk wat de veldsterkte daadwerkelijk is. Ook moet duidelijk worden hoe de wisselende blootstelling is wanneer er meerdere zenders en gebruikers zijn. Het is daarom belangrijk om de ontwikkelingen op de voet te volgen.

In de samenleving zijn er zorgen over de ge­zond­heids­ef­fec­ten van blootstelling aan 5G. Hoewel som­mi­ge onderzoeken naar de huidige generaties mo­bie­le telecommunicatie aanwijzingen voor ge­zond­heids­ef­fec­ten geven, levert de beschikbare we­ten­schap­pe­lij­ke literatuur geen bewijs dat blootstelling onder de limieten schadelijk is.
Op een aantal punten verschillen 5G-systemen van eerdere generaties te­le­com­mu­ni­ca­tie­sys­te­men (2G, 3G en 4G). Met 5G kan meer en sneller informatie verstuurd worden met ongeveer dezelfde hoe­veel­heid energie. Daarnaast komen er op de langere termijn op meer plekken antennes te staan. De bundels worden gericht uitgezonden en kunnen zo de gebruiker ‘volgen’. Hierdoor wisselt de blootstelling in plaats en tijd. Ook worden in de toekomst frequenties gebruikt die hoger zijn dan de nu al gebruikte frequenties.
Het RIVM (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu) heeft in opdracht van het Agentschap Telecom de wetenschappelijke literatuur over blootstelling en eventuele gezondheidseffecten van 5G-systemen onderzocht. Daarnaast hebben het Agentschap Telecom en het RIVM bij 5G-testopstellingen de veldsterkte gemeten.”

Einde citaat. En op het nieuws hebben we 1 zin gehoord: het RIVM heeft onderzocht dat 5G geen schade aan onze gezondheid berokkent.

Het voorzorgsprincipe dat de overheid zou moeten toepassen wordt hier met voeten getreden!
Ze zeggen eigenlijk (met de miljarden op zak): plaats al die 10.000-den antennes maar en als het gezondheidsproblemen oplevert zien we dat later wel.
In onze beleving is dat zachtjes uitgedrukt: de logica van een kip zonder kop!
Iedereen om de tafel weet allang de gevolgen van 5G, maar bu­si­ness is belangrijker dan de volks­ge­zond­heid. Er is zaterdag 25 januari a.s. (morgen) een demonstratie in Amsterdam gepland. Klik hier voor alle info.

Wij wensen al onze lezers veel wijsheid, een mooi weekend, alle gezondheid en mooie leer- en leesmomenten toe.

Luister!
Dale Carnegie’s Luister! De kunst van effectieve communicatie is een grondige verkenning van de kunst van het luisteren als een instrument om relaties mee op te bouwen. Wat zijn de factoren die effectief luisteren creëren? Hoe kun je decoderen wat iemand echt probeert te zeggen? Wat als ze boos worden wanneer ze praten? Wat als jij boos wordt? Hoe kun je luisteren zodat de ander zich gehoord voelt? Vele interessante vragen: in het boek de antwoorden.
But first, tea Becoming Supernatural Nederlandse editie
In But first, tea kom je alles te weten over dit speciale drankje: welke types thee bestaan er en wat zijn de verschillen? Wat zijn de gezondheidsvoordelen van thee? Je beschikt over een enorm potentieel; je weet alleen nog niet hoe dat te benutten. Dr. Joe Dispenza is een meester om je dat te leren.
Hoe overleef ik moeilijke collega's? De ziel Leefstijl op recept Vegan Vibes
Moeilijke mensen komen we overal tegen, ook op ons werk. Sommige collega’s laten zich leiden door hun angsten en gevoeligheden. Je kunt haar niet zien, maar ze is wel voelbaar en ook meetbaar: de ziel is je onzichtbare orgaan. De ziel bepaalt ons denken en voelen. In Leefstijl op recept geeft Jacqui van Kemenade, arts, aan de hand van vijf pijlers (voeding, beweging, slapen, stress en hormonen) inzicht in de werking van ons lichaam. Lisa Steltenpool laat je op toegankelijke wijze kennismaken met plantaardig eten en geeft je onderbouwde voedingsinformatie en praktische handvatten.
Ontmoet de schrijver Het Grote Depri Doe-Boek De opwaartse spiraal Boek op verzoek
Zowel binnenlandse als buitenlandse auteurs van uitgeverij Succesboeken.nl, geven regelmatig lezingen.
Er is een button ontmoet de auteur op onze site.
Het Grote Depri Doe-Boek kan een dagelijkse hulp zijn voor iedereen met een burn-out of depressie. Je wordt niet beter door wat je denkt, maar door wat je doet. Aan de hand van informatie over de werking van het brein, geeft de auteur inzicht in wat je kunt veranderen en hoe je kunt accepteren wat je niet kunt veranderen. Binnen 1 dag voegen we ze toe op onze site. Mail ons aub met ideeën:
info@succesboeken.nl
Vandaag Vegan! Hatha Yoga voor docenten en beoefenaars Overwin je vliegangst Laat me toch niet gek zijn
Vandaag vegan! is niet alleen een boek over plantaardig koken, het is vooral een boek over lekker eten en niet alleen voor de doorgewinterde veganist. Dit is een praktisch hand- en studieboek dat een uitgebreid overzicht bevat van meer dan 200 yoga-houdingen. Je leert ook wat de medisch bewezen voordelen van yoga zijn. Allen Carr hielp miljoenen mensen van het roken af en heeft nu zijn methode toegespitst op het overwinnen van vliegangst. Het verhaal begint bedrieglijk eenvoudig: een psychiater in gesprek met zijn patiënten. Maar na verloop van tijd krijg je als lezer het gevoel dat er meer aan de hand is.

Met vriendelijke groet,
het team van Succesboeken.nl


 
 

Het is eenvoudiger mensen te misleiden,
dan hen te overtuigen dat ze misleid worden.

- Mark Twain
Amerikaanse schrijver, 1835-1910